nieuws

De hervormer

bouwbreed

Ook zo verbaasd dat Jan Peter Balkenende alleen maar met hervormingsgezinde partijen in een coalitie wil? Zou de oud-hoogleraar Christelijk sociaal denken over maatschappij en economie wel weten wat een hervormer is of is hij blijven steken bij Luther en Calvijn


Een hervormer is immers een persoon die wenst een systeem te veranderen om het te verbeteren. Na vier kabinetten is slechts een conclusie mogelijk, Balkenende is geen hervormer. Gelukkig voor hem is hij niet de enige politicus die hervormingsgezindheid ontbeert. Als het slecht gaat dan hebben ze als vernieuwend recept de bezuinigingen uitgevonden.
Volgens economen heeft dat te maken met de heiligverklaring van het Centraal Planbureau. U weet wel, die economen die met de kennis van gisteren modellen maken waarmee ze vertellen hoe het morgen wordt. Dat werkt in stabiele tijden, maar niet in de onrustige tijden waarin wij nu leven.
Het is terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s. Daarin is nauwelijks een visie te vinden hoe de wereld, te beginnen met Nederland, er in 2040 uit zou moeten zien en wat je nu dus moet doen om dat te bereiken. Natuurlijk, op het gebied van de AOW is naar de toekomst gekeken, maar de voorstellen worden zo ver naar voren geschoven dat het evident is dat visieloos gekeken is naar de CPB-berekeningen.
Neem dan de politici in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Iemand als Bob Goudzwaard had al door dat niet bij brood alleen moest blijven, een tekst die hij overigens uit de bijbel had gehaald. Volgens Goudzwaard is de huidige economie in ecologisch en sociaal opzicht niet duurzaam en heeft het onverbiddelijk vasthouden aan het groeimodel fatale gevolgen.
Zet daar Balkenende tegenover. Zijn grootste politieke daad die iedereen tot in de eeuwigheid zal onthouden is de befaamde krokettenmotie uit 1993 in de gemeenteraad van Amstelveen. De raadsleden profiteren daar nog van als de vergadering langer duurt dan tot 23.00 uur. Echt vernieuwend.
Bij hervormers denk ik toch meer aan kolonel Johannes van den Bosch die in 1818 aan de wieg stond van de Maatschappij van Weldadigheid en daarmee feitelijk van de veenkoloniën ter verheffing van de armen. Zijn economisch programma zou ongetwijfeld door het CPB gekraakt zijn. Het was dan ook vernieuwend en daar zijn economen niet van.

Reageer op dit artikel