nieuws

Commissie speelt in op versoepelde MER-procedure

bouwbreed Premium

Commissie speelt in op versoepelde MER-procedure

Per 1 juli 2010 is de nieuwe procedure voor het milieueffectrapportage (MER) van kracht met minder procedurele verplichtingen. Dit betekent dat de werkzaamheden van de commissie MER veranderen.

Directeur Veronica ten Holder en voorzitter Niek Ketting leggen uit wat er
gaat veranderen in de MER-procedure. Ten Holder: “De verplichting om een MER op
te stellen verandert niet, noch de inhoud. Maar de voorfase wordt vrijwel
vormvrij. Ook de verplichting van een advies van de commissie MER verandert. Tot
op heden is haar advies verplicht bij het opstellen van zowel een
milieueffectrapportage van een specifiek project, als voor een geheel
ontwikkelplan. Twee keer zelfs, een keer vóór het opstellen van de MER en een
keer naderhand om de rapportage te toetsen. Na 1 juli is betrokkenheid van de
commissie alleen nog wettelijk verplicht bij complexe projecten en plannen waar
het bevoegd gezag ook initiatiefnemer is. Daarbij komt de verplichting voor het
meest milieuvriendelijke alternatief (mma) te vervallen. Dat is een kop op de
Europese verplichtingen. Nu wordt de invulling overgelaten aan de
initiatiefnemer.”

Lees morgen in Dagblad Cobouw meer over de veranderde
MER-procedure en hoe de
commissie MER daarop
inspeelt!

Reageer op dit artikel