nieuws

‘Cementbeton heeft voorkeur voor aanleg wegverbreding’

bouwbreed

Het aanleggen van wegverbredingen van cementbeton is duurzamer en goedkoper dan van asfaltbeton

Dat valt op te maken uit publicatie 286 ‘Wegverbredingen van beton’ van het nationale kennisplatform voor infrastructuur CROW uit Ede.
De publicatie werd gepresenteerd op een symposium over wegverbredingen, gehouden in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht. “Als duurzaam inkopen serieus wordt genomen, dan bestaat de kans dat meer beton toegepast zal worden”, zei Marc Stet van Via Aperta Verhardingsadviseurs, rapporteur van de CROW-werkgroep.

Milieukosten

Minder voorzichtig geformuleerd: de milieubelasting van een verbreding van een autosnelweg in cementbeton is nog geen drie kwart van de milieukosten van een verbreding in asfaltbeton. Bovendien zijn de totale kosten van de verbreding van cementbeton iets lager dan van de verbreding van asfaltbeton. De aanleg van beton is duurder, maar onderhoud, reconstructie en sloop zijn goedkoper.
Bij een provinciale weg en een busbaan zijn de resultaten nog duidelijker. De milieubelasting van cementbeton is nog niet de helft van die van asfaltbeton en de levensduurkosten zijn een stuk lager. De werkgroep heeft de milieukosten uitgedrukt in de kosten van herstel of preventie van schade. Stet benadrukte dat het beeld niet wezenlijk verandert door het aanpassen van weegfactoren. Dat valt ook op te maken uit de analyse met weegdriehoeken in de publicatie. Voor de verbreding van een autosnelweg is doorgaand gewapend beton een goede keuze, voor een provinciale weg heeft beton een duidelijke voorkeur en voor een busbaan is doorgaand gewapend beton het beste, concludeert de werkgroep.
Een deel van de bezoekers van het symposium geloofde de resultaten niet. “Ik heb het gevoel dat de werkgroep een sterk vertekend beeld geeft”, “wat zit er in de LCA (Life Cycle Analyse)?” en “ik denk toch dat er parameters bestaan die tot een heel andere uitkomst zouden leiden”, reageerden zij.

Norm

De CROW-werkgroep heeft zich naar eigen zeggen echter aan de norm voor LCA’s gehouden en betrouwbare getallen gebruikt. Het spelen met parameters leidt volgens de werkgroep niet tot andere conclusies. De Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt (VBW-Asfalt) uit Zoetermeer laat weten de inhoud van de publicatie nog niet te kennen en daarom nog niet te kunnen reageren. Het symposium werd gehouden door Rijkswaterstaat, CROW en het Cement- en Betoncentrum uit Den Bosch.

Reageer op dit artikel