nieuws

Zaanstad wil beroep doen op Crisis- en herstelwet

bouwbreed Premium

De gemeente Zaanstad wil Zaanstad-Midden onder de Crisis- en herstelwet laten vallen

Dat heeft de gemeente aan minister Huizinga van VROM gevraagd. Als de bewindsvrouw hiermee akkoord gaat, zijn nieuwe ontwikkelingen sneller te realiseren, zo hoopt de gemeente.
Zaanstad vraagt de minister om heel Zaanstad-Midden aan te wijzen als milieuontwikkelingsgebied. In deze gebieden kunnen soepeler ruimtelijke regels gehanteerd. Bovendien zijn de bezwaar- en beroepsprocedures beperkter. Volgens de gemeente hoeft de ruimtelijke ontwikkeling niet per se woningbouw te zijn, maar kan het ook gaan om bedrijfsvestigingen.

Reageer op dit artikel