nieuws

Rijnland knipt baggerklus in zes delen

bouwbreed Premium

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een grote baggerklus niet gegund, maar zet het werk nu in zes percelen op de markt

Aanleiding is de dreiging van een kort geding van een niet gevraagde combinatie.
Rijnland wilde het baggerwerk Midden-Rijnland, dat grotendeels in de gemeente Kaag en Braassem zou plaatsvinden, voor een keertje modern in de markt zetten. Een Design en Construct-contract zou het worden en als vorm werd gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog. Dat werkte aanvankelijk goed. Naar de marktconsultatie in november vorig jaar kwamen vijftig aannemers. Na publicatie van de aanbesteding schreven elf combinaties in voor het werk van zo’n 24 miljoen waarbij van 2011 tot 2013 660.000 kuub slib gebaggerd zou moeten worden.
Na de selectiefase kwam onder meer de Combinatie Bagger+, Vessies Infra en BK ingenieurs nog even praten over het feit dat zij niet geselecteerd was. Na de toelichting besloot Bagger+ een kort geding aan te spannen.
Rijnland besefte in een kort geding niet sterk te staan. Het projectteam dat de aanbesteding begeleidde had zich onder meer vergist in de noodzakelijke zeer zware juridische invulling en de benodigde kennis op het gebied van het opstellen van een innovatieve contractvorm.
Daarnaast had het team zich vergist in de markt. Normaal gesproken doen vooral grote aannemers aan een concurrentiegerichte dialoog mee. Die beseffen dat er foutjes gemaakt kunnen worden met nieuwe vormen van aanbesteden en accepteren dat meestal wel. De markt van kleinere bedrijven waarin Rijnland viste is veel meer een vechtersmarkt waardoor de aanbesteding wel eens lang zou kunnen duren.

Opknippen

Het Hoogheemraadschap wil daarom het werk nu maar in zes delen opknippen en traditioneel aanbesteden. Een deel daarvan zal op basis van laagste prijs worden gegund waardoor het startjaar van 2011 gehaald kan worden. Voor een paar geselecteerde percelen wil Rijnland ook traditionele bestekken in de markt zetten, maar dan wel met de mogelijkheid voor de opdrachtnemer zelf de baggerverwerking en de communicatie nader uit te werken. Als selectiecriterium wordt dan ook kwaliteit gehanteerd.

Reageer op dit artikel