nieuws

Rijk moet betrouwbaar zijn voor energie-aanpak

bouwbreed Premium

De rijksoverheid moet een betrouwbare partner zijn op het gebied van duurzame energie, vinden bijna alle gemeenten.

Marktpartijen moeten zekerheid hebben om te kunnen investeren in duurzame
energie. Bovendien moet het rijk meer doen om de klimaatdoelstellingen te halen,
vindt 93 procent van de gemeenten, blijkt uit onderzoek van Tensor Energy in
opdracht van de VNG. Gemeenten en provincies kunnen volgens de onderzoekers een
voorbeeldfunctie vervullen, bijvoorbeeld door langlopende afnamecontracten af te
sluiten of garantstellingen af te geven waardoor marktpartijen het risico durven
te nemen te investeren. De meeste gemeenten vinden dat het Rijk een voorbeeld
moet nemen aan het beleid in Duitsland. Ruim 60 procent van de gemeenten is zelf
al actief met duurzame energieproductie en 75 procent heeft plannen om die
productie te gaan ontwikkelen of doorontwikkelen. Bijna 90 procent voert actief
beleid voor energiebesparing en ruim 40 procent kijkt naar mogelijkheden voor
een eigen energiebedrijf of energie-investeringsfonds. Gemeenten moeten daarbij
meer partijen benaderen dan de eigen energieleverancier of het netwerkbedrijf.
Die hebben weinig interesse. Maar er zijn volop energieproducenten die wel volop
inzetten op kleinschalige, decentrale, duurzame energieopwekking. Daarnaast
willen ook andere partijen ermee aan de slag zowel met de installatie als met de
exploitatie.

Reageer op dit artikel