nieuws

Revival

bouwbreed

In mijn fantasie beitelde ik gedreven verder aan een stenen zelfportret

De beeltenis was bestemd voor een renaissanceachtige fries op een prachtig branchecentrum, waarop meer grote cultuurhervormers in bas-reliëf zijn vereeuwigd. Het feit dat het tijdstip van handelen in mijn gedachte een kleine 40 jaar verder was gelegen, weerhield mij er niet van om een narcistische inspanning te plegen voor een eigenhandige vereeuwiging. Dat ik het zelf onmogelijk kon meemaken nam ik gaarne voor lief. Het zal niet de eerste keer zijn dat waardering en erkenning pas komen nadat pieren en andere aardbewoners zich hebben volgevreten aan de belanghebbende. Daar komt nog bij dat ‘bezit van de zaak’ het ‘einde van het vermaak’ zou zijn. Nee ik voelde me goed met het niet begrepen worden van mijn visie op de hedendaagse cultuur, in het bijzonder op beroepsopleidingen, vakmanschap en zingeving. Mijn pleidooi bijvoorbeeld dat beloning voor arbeid uit het werk zelf moet komen en niet uit het relevante salarisstrookje. Of het idee dat schoonheidsbeleving en de verwondering van het maken meer bevrediging kan geven dan een weekje zon aan de Turkse kust. En wat te denken van de constatering dat fragmentatie van het bouwproces leidt tot een demoraliserende houding van bouwvakkers en dat doorgeslagen flexibilisering bijdraagt aan de onverschilligheid van de arbeidsverhoudingen? Gelukkig lijkt het einde in zicht van het cultureel verval, voornamelijk veroorzaakt door onze eigen volksvertegenwoordigers die zelf in hun jeugd zijn ‘misgevormd’. Het wachten is op een revival van het onderwijssysteem zoals we dat hadden tot de jaren zestig van de vorige eeuw. Dat architecten weer gaan beseffen dat de gebouwde omgeving voor het grootste deel verantwoordelijk is voor het (negatieve) gedrag van mensen. Dat jeugd weer gaat beseffen dat een carrière uitgestreken moet worden over 30 jaar en dat ‘leuk’ erg veel lijkt op ‘jeuk’, een gewaarwording die toeneemt naargelang je daar niet vanaf blijft. Menig diep gezonken figuur heeft ervaren dat het eerst nodig is om uitgeteld in de goot te liggen, alvorens verlost te kunnen worden van zijn probleem. Als het zo ook met de maatschappij gaat zijn we in ieder geval op de goede weg.

Reageer op dit artikel