nieuws

Registratie kan fraude bestrijden

bouwbreed

Vastgoedfraude en het witwassen van geld door verkoop van vastgoed is door enkele rechtszaken in het nieuws gekomen. Waarschijnlijk zijn de bekende gevallen een top van een ijsberg, meent Antoinette Vietsch.

Het boek ‘Vastgoedfraude, miljoenenzwendel aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven’ geeft vooruitlopend op de verschillende rechtszaken een ontluisterend kijkje in de handel in vastgoed.
Dit beeld werd bevestigd in het werkbezoek van de vaste Kamercommissie VROM aan het Kadaster. Vastgoedfraude en witwassen van geld via vastgoed zijn grote problemen. De overheid moet de fraude bestrijden. Dat kan door een aantal maatregelen te nemen. Het kadaster speelt daarbij een voorname rol. In de memo ‘Bestrijding van vastgoedfraude; de alternatieve route’ stelt het Kadaster voor om de koopovereenkomsten te laten registreren bij het Kadaster.

Twee soorten verkoop

Nu dacht ik dat elke verkoop van land of grond in Nederland geregistreerd moest worden bij het Kadaster. Inmiddels heb ik geleerd dat er twee soorten verkoop zijn: de verkoop van het economische eigendom en de verkoop van het juridisch eigendom. Bij verkoop van het juridisch eigendom volgt levering en slechts de levering wordt vastgelegd door het Kadaster.
Daardoor is het mogelijk dat op dezelfde dag eigenaar A het economisch eigendom van zijn grond verkoopt aan B die het vervolgens doorverkoopt aan C. B heeft dan een aardige ‘witte’ winst gemaakt. Het is zelfs mogelijk dat eigenaar A de grond economisch verkoopt aan B die het dan weer terug verkoopt aan A. Dit alles zonder registratie van B. Woningbouwvereniging Rochdale probeerde deze truc toe te passen en zo geld weg te sluizen. Aan deze bekende fraudetruc moet een einde komen. Registratie van koopcontracten is sinds 1 september 2003 mogelijk. Alle Amsterdamse notarissen doen dit standaard. Echter in heel Nederland wordt slechts 10 procent van de koopcontracten geregistreerd.
Registratie van koopcontracten is een goede mogelijkheid om fraude te bestrijden. Bij het ontbreken van een registratie zou als straf de overdrachtsbelasting verhoogd kunnen worden of een administratieve boete opleggen, na de verplichte melding van de notaris bij de FIU dat er een registratie ontbreekt. Een andere manier om vastgoedfraude te bestrijden is de vastlegging van de WOZ-waarde door het Kadaster. Daarbij wordt de fraude voorkomen dat een pand telkens duurder verkocht wordt en dat tenslotte de eigenaar failliet gaat en de bank het pand tegen een lagere waarde moet verkopen . Dit was te zien in de uitzending van ‘Undercover in Nederland’ van Alberto Stegeman van 20 december 2009.Aangezien het Kadaster bij levering al het verkoopbedrag registreert en ook al het bedrag van de hypotheek, geeft de WOZ-waarde niet meer privacy weg, maar geeft het wel informatie of het koopbedrag reëel is. Bij grote verschillen tussen de WOZ-waarde en het verkoopbedrag moet een signaal overgaan bij de notaris en kan fraude bestreden worden.

Meldplicht

Tenslotte zou bij het Kadaster een meldplicht moeten komen van verdachte transacties. Natuurlijk wordt tegengeworpen dat dit geen taak is voor het Kadaster. Als het Kadaster doormeldt, zal men het zonder registratie doen. Maar aangezien ook banken een meldplicht hebben bij verdachte transacties, zie ik niet in waarom dit niet mogelijk is voor het Kadaster. Kortom, de meldplicht van verdachte transacties, de registratie van WOZ-waarde en de registratie van alle koopcontracten zullen snel ingevoerd moeten worden. Op deze wijze kan fraude met vastgoed bestreden worden.

Reageer op dit artikel