nieuws

Platform waarschuwt voor balkons en funderingspalen

bouwbreed

Het Platform Constructieve Veiligheid waarschuwt voor de onveiligheid van balkons en in buizen in de grond gevormde funderingspalen.

Bij de balkons is de oorzaak het onderschatten van de complexiteit en bij de
palen het onvoldoende vullen met beton. Het ontwerpen en uitvoeren van een
balkon is een complexe zaak. De koudebrug tussen balkon en hoofdconstructie moet
worden onderbroken, de verbinding staat bloot aan wisselende belastingen en
meestal ontbreekt een tweede draagweg die de krachten zo nodig op kan nemen.
Bovendien zijn bij het ontwerpen en uitvoeren veel verschillende partijen
betrokken. Gebrekkige communicatie kan tot ernstige fouten leiden. Balkons
moeten daarom extra aandacht krijgen, vindt het Platform Constructieve
Veiligheid, gevestigd bij CUR Bouw & Infra in Gouda. Het helpt als op de
bouwplaats voor elk balkon een aparte tekening aanwezig is met het volledige
detail van de aansluiting. Ook moeten uitvoerders kritisch kijken naar de plaats
van ankers en staven van geprefabriceerde balkons. Van 18 november tot 1 maart
kreeg het Platform negentien meldingen van fouten in het ontwerp of de
uitvoering van constructies. Twee daarvan gingen over de bevestiging van
balkons. In één geval was de onderbreking van de koudebrug ondersteboven
aangebracht. In het andere geval kon de breedplaatvloer de krachten van het
balkon niet voldoende overbrengen op de hoofdconstructie.

Extra aandacht

Volgens het Bouwbesluit moet de kans op bezwijken van een balkon zeer klein
zijn, stelt het Platform. Toch storten per jaar zo’n twee tot drie balkons naar
beneden, meestal in een situatie zonder belasting en zonder slachtoffers. Het
kan worden voorkomen door extra aandacht tijdens het ontwerpen, berekenen en
uitvoeren. Twee meldingen betroffen het onvolledig vullen van de stalen buizen
van in de grond gevormde betonnen funderingspalen. De buizen werden te snel
getrokken, met als gevolg onvoldoende draagvermogen bij de paalpunten. Volgens
het Platform is het dan ook oppassen met in de grond gevormde palen. Van alle
meldingen bij het ABC meldpunt hebben de meeste te maken met fouten bij de
uitvoering of detaillering. Het Platform Constructieve Veiligheid is een
initiatief van VROM, Bouwend Nederland en NLIngenieurs. Iedereen die een
constructieve onveiligheid ontdekt kan daarvan melding doen via de website
www.ABCmeldpunt.nl (ABC is de afkorting van Aanpak Bouwincidenten Constructieve
veiligheid).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels