nieuws

Omgeving weg bij planning vergeten

bouwbreed

Bij de aanleg van wegen wordt vaak het omliggende gebied ‘vergeten’. Met het rapport ‘Beter is sneller’ pleit de Raad voor Verkeer en Waterstaat voor het meewegen van leefkwaliteit bij beslissingen over infrastructuur.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat geeft daarmee verdere invulling aan de voorstellen van de commissie Elverding om de besluitvorming te halveren door sneller te ‘trechteren’ en meer te investeren in de voorfase. Door infrastructuur, woningbouw en natuur te bundelen tot één initiatief, is de kans op een optimaal resultaat het grootst. ‘Schaalsprong Almere’ – met de combinatie van extra huizen, infrastructuur en groen – geldt als goed voorbeeld hoe de politiek het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport zou moeten opzetten.
Bij de uitwerking zouden bestuurders moeten samenwerken en de gezamenlijke ambitie boven het hokjesdenken plaatsen. De financiële machtspositie van Verkeer en Waterstaat ten opzichte van VROM helpt daarbij niet, constateert het adviesorgaan.

Richting

Daarnaast moet iets gebeuren aan de kloof tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen. Daartoe acht de Raad de Wet ruimtelijke ordening (Wro) meer geschikt dan de Tracéwet. “De Wro zet meteen het gebied centraal. Zowel de Tracéwet als de Wro mogen de richting bepalen, maar moeten niet worden verheven tot norm, zoals nu vaak gebeurt. Wijk af als dat beter uitkomt, want dat mag”, betoogt Marike van Lier Lels van de Raad.

Voorbeelden

Het pleidooi om het hele gebied te betrekken bij een beslissing over een weg of spoor klinkt logisch, maar het gebeurt nog mondjesmaat. De spoorzone Tilburg, Eindhoven, A7 Sneek en A2 Maastricht zijn volgens Van Lier Lels wel al een paar voorbeelden die demonstreren dat het centraal zetten van het gebied zich uitbetaalt met betere inpassing van nieuwe infrastructuur.
Zonder input van ontwerpers van Leidsche Rijn had ook de A2 er anders uitgezien en was veel van de bebouwing langs de snelweg onmogelijk geweest.

Reageer op dit artikel