nieuws

Meer illegale arbeid bouw

bouwbreed

Bouwbedrijven maken zich in toenemende mate schuldig aan illegale tewerkstelling. Dat blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag van de Arbeidsinspectie.

De dienst deelde vorig jaar bij 23 procent van de bijna zevenhonderd
inspecties in de bouw één of meer boetes uit wegens illegale arbeid. In 2008 was
dat nog bij 18 procent. In totaal trof de Arbeidsinspectie in 2009 bijna
driehonderd illegalen aan in de sector. In geen enkele andere branche was de
stijging zo hoog als in de bouw. De Arbeidsinspectie sluit niet uit dat de
verklaring voor de toename moet worden gezocht in de crisis. “Werkgevers zijn
door de economische crisis financieel onder druk komen te staan”, aldus de
inspectiedienst. “Sommigen van hen zoeken de oplossing in het illegaal inhuren
van buitenlandse arbeidskrachten als werknemer of schijnzelfstandige die bereid
zijn voor lagere lonen te werken.” Afgelopen jaren daalde de illegale arbeid in
de bouw juist. De Arbeidsinspectie wil overtreders graag zwaarder bestraffen.
Daarbij denkt zij aan stillegging of sluiting van bedrijven. Nu kan de dienst
een boete van maximaal 16.000 euro opleggen. Zowel CDA als GroenLinks in de
Tweede Kamer willen van minister Donner opheldering over de toename van illegale
arbeid in de bouw en andere sectoren.

Reageer op dit artikel