nieuws

Kennis benutten is vaart maken

bouwbreed

Het is niet goed te begrijpen dat de ene rotonde er binnen een week ligt en de andere maanden in beslag neemt. En de ene broodnodige fietsenstalling of parkeergarage is snel van idee tot realisatie gebracht en lost een acuut probleem op, terwijl bij een andere het geduld op de proef wordt gesteld vanwege studies, planvorming, vormgeving en besluitvorming. De factor tijd biedt volgens Bert van Eekelen kansen voor snellere oplossingen, minder overlast en meer creatie van waarde.

De CUR-dag, dit jaar op 20 mei, brengt geen kennis in de vorm van presentaties, maar staat in het teken van kennis uitwisselen. Het wemelt van interessante praktijkervaringen. Het herboren Half Time en Lean Construction zijn goede thema’s om met elkaar te bespreken. Waarom? Omdat de bouw veel sneller kan werken als we zaken van tevoren goed regelen. Bouwprocessen kun je slimmer organiseren.
We kunnen alles routinematig blijven doen en op prijs aanbesteden. Dan selecteer je de goedkoopste. Is dat ook de beste? Ik kan mij goed voorstellen dat een opdrachtgever de waarde van een snellere realisatie inziet en op tijd gaat aanbesteden. De bouwende en toeleverende partijen kunnen daar op inspelen met ‘Lean Construction’: het zodanig uitstippelen en doororganiseren van het bouwproces dat geld, tijd en energie geheel worden benut voor het bouwproduct en de wijze waarop we dat met elkaar organiseren.
Er zijn voldoende situaties waarin de opdrachtgever serieus naar een zo kort mogelijke realisatietijd kijkt. We bouwen immers bijna nog uitsluitend in bebouwd gebied. In alle gevallen moeten bestaande activiteiten kunnen doorgaan. Je moet wel lef hebben om processen anders te organiseren en prikkels te geven, zoals delen in rentewinst of bonussen. Een opdrachtgever moet wel meten of dergelijke prikkels daadwerkelijk tot het gewenste effect leiden. Dat kan alleen door de dialoog tussen opdrachtgever en uitvoerende bouw te organiseren.

Sceptisch

Er moet ook geloof zijn dat sneller bouwen mogelijk is. Eerlijk gezegd was ik sceptisch toen ik enige tijd geleden opnieuw met Half Time werd geconfronteerd. Het is een term die HBG jaren geleden introduceerde. De bouwtijd halveren door een gestroomlijnde procesaanpak.
Helaas is dat initiatief vroegtijdig beëindigd en had beoogde versnelling nog wel scherper geformuleerd mogen worden. Ik ben er echter nu van overtuigd dat het kan en moet. Aanbesteden op tijd klinkt vreemd, omdat het dan lijkt dat prijs niet meer van belang is. Maar het legt een vraagstuk bloot waarbij wordt gekeken naar waardecreatie. En het initiatief ligt inmiddels ook aan de goede kant.
Gemeentewerken Rotterdam heeft Half Time nieuw leven ingeblazen door er ‘gewoon’ mee aan de gang te gaan. De beste manier om de blokkades bloot te leggen die in het bestaande werken en denken besloten liggen. En vervolgens aan de slag om de beste oplossingen te creëren, door creativiteit bij elkaar te brengen.

Tijd

Als de factor tijd daadwerkelijk als criterium voor procesverbetering wordt gebruikt, dan moeten partijen wel met elkaar om de tafel en afspreken hoe zij zaken gaan aanpakken. Er kan geen houding zijn van ‘na ons de zondvloed’ zoals nu vaak het geval is. Alles hangt met alles samen. Wie doet wat, waarom, wanneer. Als deze geoliede machine werkelijk gaat draaien, gaan we geld verdienen. Dan wordt sneller ook goedkoper.
Als de praktijkkennis goed wordt benut, kunnen wij vaart maken. Misschien bouwen in de helft van de tijd of nog sneller. Voor frisse ideeën heb je ook jongeren nodig. Die verbazen zich nu nog vaak over de wijze waarop ‘wij het doen in de bouw’. Maar als we niet oppassen worden zij meegezogen in wat wij de vanzelfsprekendheden vinden. Vandaar dat jongelingen met een oudere collega gratis toegang hebben tot de CUR-dag. We kunnen het bouwproces kantelen. Misschien lukt het op deze manier van ideevorming vanuit de praktijk.
Stuurgroep CUR Bouw & Infra
Directeur PRC
b.vaneekelen@prc.nl

De Bouw- en Infradag van de CUR vindt plaats op 20 mei in Gouda. Voor meer informatie zie:
www.cur.nl

Reageer op dit artikel