nieuws

juridischFoutje ‘killing’?

bouwbreed

AanhefHet is niet mijn gewoonte om in deze column te reageren op andere bijdragen in Cobouw. Toch maak ik voor éénmaal een uitzondering. Kortgeleden verscheen in deze krant een stukje naar aanleiding van een kort geding tegen een aanbestedende gemeente.


Auteur was een inschrijver die bij de inschrijving de nodige slordigheden en foutjes had gemaakt. Aanvankelijk werd het werk daarom ook niet aan deze inschrijver gegund, ondanks diens laagste prijs! Deze inschrijver wenste zich daar niet bij neer te leggen en begon, zoals gezegd, een kort geding. Welnu, dat kort geding won de inschrijver en ook de aanbesteding. Daarover ging de bijdrage in Cobouw.Ikzelf zou niet zo koketteren met het feit dat ik het inschrijfbiljet in de verkeerde envelop heb gedaan en overigens ben vergeten om het inschrijfbiljet volledig in te vullen. Het getuigt allemaal niet van grote zorgvuldigheid, juist daar waar die wel vereist is. Ook het feit dat de inschrijver door de rechter werd ‘gered’ maakte op de inschrijver (te) weinig indruk. Tel je zegeningen zorgvuldig, zou ik aan deze inschrijver willen zeggen. Waarom dan nog deze column? Mij blijkt dat algemeen wordt gedacht dat, als er ook maar iets schort aan de inschrijving, het meteen einde oefening is. Onderling zijn inschrijvers daarom zo kien om bij het openen van de enveloppen te kijken of de anderen wellicht iets zijn vergeten. Soms is een simpele fout inderdaad het einde. De ‘K’ van de gelijknamige bijlage staat niet voor niets voor ‘killing’! Maar in andere gevallen, zoals de zaak van het kort geding, geldt dat niet. Waarom? Ten eerste is het allemaal erg afhankelijk van de regels die voor de aanbesteding gelden. Er zijn meer standaardregels in omloop (BAO, ARW). Vaak worden die regels samengevoegd met eigen regels, die dan in een aanbestedingsleidraad staan vermeld. Lang niet altijd passen die regels goed bij elkaar. Ik heb de indruk dat aanbestedingsleidraden vaak het resultaat zijn van knip- en plakwerk. Op zich is daar niets mis mee, maar de samenhang gaat meestal wel verloren. Toch zijn die regeltjes van belang. Die bepalen toch in hoofdzaak wanneer een foutje ‘killing’ is en wanneer niet. Welnu, niet al die regels zijn even streng. Het loont om aan die regeltjes de nodige aandacht te besteden.Maar er is nog een reden waarom sommige fouten geen gevolgen hebben. En wat mij betreft is dat een belangrijke reden. Het aanbestedingsrecht is bedacht om ervoor te zorgen dat de overheid iedereen een eerlijke kans geeft om opdrachten in de wacht te slepen. Het maakt niet meer uit of je (bijvoorbeeld) de wethouder kent, samen op school hebt gezeten of zelfs familie bent. Eerlijke mededinging, noemen we dat. Dat is geen Nederlandse uitvinding maar een Europese. Alle regeltjes hebben dus maar één doel: die eerlijke mededinging mogelijk te maken. Niets meer. Als een inschrijver, of een aanbesteder, een fout maakt, is die fout alleen ‘killing’ als daardoor de eerlijke mededinging wordt verstoord. Hoewel dus niet elke fout fataal is, blijft het verstandig om vooral de regeltjes wel te volgen en er niet op te gokken dat je wel wordt gered door een rechter.

Advocaat
JPR Advocaten Doetinchem
JPR advocaten heeft vestigingen in: Deventer, Doetinchem, Enschede, Groenlo en Zutphen

Reageer op dit artikel