nieuws

Effectiviteit luchtmetingen verbeterd door aanbevelingen

bouwbreed Premium

De gevolgen van een project voor luchtkwaliteit zijn vaak moeilijk precies te bepalen, terwijl die projecten wel juridisch getoetst worden aan exacte waarden. VROM liet onderzoeken wat de meest praktische verbeteringen van de metingsystematiek zijn.

De commissie-Verheijen deed eerder aanbevelingen aan het ministerie voor de
wijze waarop luchtkwaliteitsmetingen kunnen worden verbeterd. Adviesbureau DHV
zocht uit welke effecten deze aanbevelingen in de praktijk hebben voor
besluitvormingsprocedures, de onderzoekslast en de gevolgen voor luchtkwaliteit.
Verheijen raadde aan om onzekerheden in metingen af te dekken door maatregelen
achter de hand te houden en naderhand een effectentoets uit te voeren. Daarnaast
doet de commissie suggesties om de rekensystematiek te verbeteren. DHV denkt dat
deze aanbevelingen zinvol zijn, maar meer effect kunnen hebben als de nieuwe
werkwijze niet per project, maar per plangebied toegepast wordt. De
Verheijen-systematiek zorgt voor versnelling van de doorlooptijden behalve bij
milieuvergunningen, constateerde DHV. Daarnaast zorgt eenvoudiger rekenen
enerzijds tot een vermindering van de onderzoekslast, maar leidt de effecttoets
tot een verzwaring van de bestuurslast.

Aanvulling

De aanbevelingen van de commissie Verheijen zijn een aanvulling op het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de aanbevelingen van de
commissie-Elverding. Waar de eerste concrete maatregelen benoemd voor het
verbeteren van luchtkwaliteit, doet de tweede algemene aanbevelingen voor
versnelling van procedures. Volgens een woordvoerder van VROM kan doorvoering
van de adviezen leiden tot versnelling van weken tot maanden, maar zal dit
demissionaire kabinet hier geen besluiten meer over nemen.

Reageer op dit artikel