nieuws

Woningbouw Overijssel daalt gestaag

bouwbreed

De woningbouw in Overijssel is de afgelopen jaren gedaald en zal dat de komende tijd blijven doen. Sinds 2006 daalt het aantal verleende bouwvergunningen al.

In 2009 zijn in totaal 5031 woningen aan de voorraad toegevoegd. Daaronder zijn 4909 nieuwbouwwoningen. De overige 122 ontstonden onder meer verbouw, bestemmingsplanwijziging of woningsplitsing.
Met de 4909 nieuwbouwwoningen ligt de productie wel 17 procent lager dan in 2008, toen 5933 woningen werden gebouwd.
Opvallend is ook dat in de verstedelijkingsgebieden de terugval het sterkst is, met 23 procent minder woningen: 2649 in 2009 tegen 3462 een jaar eerder.
Naar de toekomst toe wordt de situatie niet beter. Sinds 2006 worden steeds minder bouwvergunningen verleend. In 2009 werden voor zo’n vierduizend huizen vergunningen afgegeven, 18 procent minder dan in 2008. Landelijk was de afname 17 procent. In West-Overijssel, met Zwolle als centrum, bedroeg de daling 25 procent.
Ook het aantal nog gereed te komen woningen, of woningen waarvan de bouw nog moet starten, is eveneens gedaald: van 10.728 in 2008 naar 9970 in 2009. Bovendien blijkt sinds 2007 de nieuwbouw nu in aantallen boven de verleende vergunningen te liggen. Dit betekent dat bouwers sterk interen op hun werkvoorraad.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels