nieuws

Waterschapsbank verstrekt minder kredieten

bouwbreed Premium

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) verstrekte in 2009 een totaalbedrag van 4,9 miljard euro aan kredieten. Het jaar daarvoor werd 7,1 miljard euro aan kredieten verleend. Dat blijkt uit het jaarverslag van de NWB.

De teruglopende kredietverstrekking kondigde zich reeds aan in de heerste helft van 2009. Toen werd een kwart minder kredieten verstrekt dan in dezelfde periode van het voorafgaande jaar. De daling is te wijten aan de afgenomen vraag naar leningen in de publieke sector.
Het grootste deel van de kredieten, 60 procent, werd verstrekt voor woningbouwprojecten. Leningen aan gemeenten en provincies waren goed voor 17 procent van de omzet, 10 procent kwam voor rekening van waterschappen en 9 procent voor de zorgsector. De resterende 4 procent ging naar onder meer internationale samenwerkingsprojecten van waterschappen.
Ondanks de teruglopende kredietverstrekking, wordt in het jaarverslag gesproken van een succesvol jaar. Zo groeide de winst van 9 miljoen euro in 2008 tot 56,7 miljoen euro in 2009. Dat is te danken aan een minder sterke waardedaling van de uitstaande kredieten.
De Nederlandse Waterschapsbank treedt op als financier van de publieke sectoren waaronder provincies en waterschappen en van corporaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.
De Nederlandse Waterschapsbank verwacht dat de kredietverlening voor dit jaar op hetzelfde niveau zal zitten als vorig jaar. Verder is de bank van plan zich sterker te profileren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie verwacht dat het NWB Fonds dat zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen, de komende jaren zal groeien van 18 miljoen euro naar 25 miljoen euro.

Reageer op dit artikel