nieuws

Vloeibaar aardgas gevangen in gepantserde tanks van beton

bouwbreed Premium

Vloeibaar aardgas gevangen in gepantserde tanks van beton

Bouwbedrijf CFE bouwt als onderaannemer van Vinci Construction drie tanks voor vloeibaar aardgas op de Maasvlakte. De tanks moeten aan hoge eisen voldoen, want het kookpunt van vloeibaar aardgas is minus 161 graden Celsius.

De vloer, de buitenwanden en het dak van de tanks worden uitgevoerd in
verticaal en horizontaal voorgespannen beton, omdat dat het minste onderhoud
vergt. Binnen de betonnen omhulling komt een tank van nikkelstaal, dat tegen de
koude bestand is. De isolatie tussen de wanden van beton en staal bestaat uit
ingeblazen perliet (steenachtige korrels met een open structuur ontstaan bij
vulkaanuitbarstingen). De vloer is geïsoleerd met meerdere lagen foamglas en
beton met perliet als toeslagstof. Ondanks de goede isolatie moet de constructie
worden verwarmd. Vinci en CFE leggen een microtunnel aan voor de aanvoer van
warm water van de nabijgelegen elektriciteitscentrale van E.ON. De drie tanks
maken deel uit van een installatie voor de overslag van vloeibaar aardgas
(liquid natural gas, LNG).

540.000 kubieke meter

Het project omvat ook een haven met steigers voor twee LNG-schepen en een
installatie voor het vergassen. Een vierde tank behoort tot de mogelijkheden,
maar wordt nog niet gebouwd. De haven is uitgegraven uit de ‘papegaaienbek’ aan
het eind van de Maasvlakte, terwijl voor de tanks een deel van de 8ste
Petroleumhaven is ingepolderd. “De bodem is verbeterd en aangevuld met zand,
verdicht door trillen en hameren. Daarop hebben we de tanks gefundeerd”, licht
Gaëtan Vigneras toe, construction manager bij Vinci Construction Grands Projets.
Jean-Charles Vereerstraeten, projectdirecteur bij CFE, beschrijft de enorme
omvang van de tanks, met een diameter van 86 diameter en een hoogte van 52 meter
gezamenlijk goed voor een opslag van 540.000 kubieke meter vloeibaar gas.

Moten

De vloeren van de tanks zijn in het midden 50 centimeter dik en bij de randen
een meter. Uit de vloer steken stalen staven van zo’n 6 meter voor de verbinding
met de wanden. De vloeren zijn in moten gestort, eerst vier rondom waar de
wanden komen en daarna vijf in een patroon in de overblijvende cirkel, waarvan
een vierkante moot in het midden. In de vloer is zo’n 300 tot 400 kilogram staal
per kubieke meter verwerkt. De betonnen wanden zijn onderaan zo’n 90 centimeter
dik en meer naar boven zo’n 65 centimeter. Ze zijn gestort zonder koeling
tijdens de verharding van het beton. Aan beide zijden van de tanks zijn
deuropeningen voorzien, die in een later stadium worden gesloten. Door die
openingen worden de stalen platen voor de binnenwand naar binnen gebracht. In de
tanks zijn stalen koepels vervaardigd, die zijn omhoog gebracht en als verloren
bekisting voor het dak gebruikt. Elke dag is zo’n 650 kubieke meter beton
gestort, voor een deel met betonpompen en op hoogte met kubels. In de betonnen
wanden bevinden zich voorspankabels, horizontaal en verticaal. De koepelvormige
daken zijn in twee fasen gestort, samen zo’n 40 centimeter dik in het midden. De
koepels worden afgewerkt met een waterdichte coating.

Prefab

Boven op de tanks staan betonnen structuren voor de installaties. De kolommen
en balken van deze structuren zijn geprefabriceerd door Haitsma Beton uit
Kootstertille. De knopen zijn in het werk gestort, in prefab betonnen verloren
bekisting. Volgens Vereerstraeten zijn de tanks van beton, omdat het makkelijker
te onderhouden is dan staal, omdat het minder onderhoud vraagt en de uitvoering
korter duurt. Vigneras van Vinci meldt dat in Nederland de verloren stalen
bekisting van de koepel constructief niet meegerekend mag worden. Het stalen dak
is met overdruk van de bodem omhoog gelift in een uur of vier. De overdruk is
instandgehouden totdat de eerste betonstort was verhard. Daarna kon de tweede
fase zonder overdruk worden gestort. Vereerstraeten verwacht dat het civiele
werk aan de tanks eind 2010 gereed zal zijn. De openingen in de tanks worden dan
gesloten. De vloeren zijn reeds in 2008 gestort, daarna de wanden. De daken zijn
halverwege 2009 gestort en de structuren op de daken zijn inmiddels gereed.

Door de jaren heen wisselen de hoeveelheden medewerkers. Hun aantal varieert
van twaalf stafleden en vijftig uitvoerende vakmensen tot 26 stafleden en 250
uitvoerende medewerkers bij pieken. De betonmortel is geleverd door Mebin. Voor
de drie tanks is zo’n 50.000 kubieke meter beton en zo’n 10.000 kubieke meter
wapeningsstaal gebruikt. Het staal is van een bijzondere kwaliteit, geschikt
voor zeer lage temperaturen, om brosse breuk te voorkomen. Guy Mariën van Gas
Access to Europe (GATE, opgericht door Vopak en Gasunie) is projectmanager van
de terminal. Hij legt uit dat de productie van aardgas in Nederland afneemt.
Daarom wordt in de toekomst vloeibaar aardgas aangevoerd, voor gebruik in
Nederland en voor doorvoer naar andere landen van Europa.

Emissieloos

Het vloeibare aardgas (LNG) is licht en makkelijk te transporteren over grote
afstanden. Het komt bijvoorbeeld uit Nigeria, Angola, Libië en Egypte. Over de
hele wereld zijn inmiddels zo’n zestig terminals in gebruik voor de overslag in
zo’n twintig landen. Tientallen projecten zijn in ontwikkeling. Het project van
GATE is het eerste in Nederland. Boven de 161 graden onder nul wordt LNG een
kleurloos, geurloos en niet giftig gas. Het ontploft niet en kan alleen maar
branden bij een concentratie tussen 5 en 15 procent in de lucht. GATE slaat het
vloeibare aardgas niet alleen tijdelijk op in de drie en later mogelijk vier
tanks, maar brengt het ook weer van vloeibare in gasvormige staat. Daarna wordt
het in het Nederlandse aardgasnet gepompt, in de pijpleiding van de Maasvlakte.
Volgens Mariën is de activiteit geheel emissieloos. Van het vloeibare aardgas
wordt niets verbrand. Alleen tijdens het onderhoud van de installaties kan enige
emissie plaatsvinden. Volgens de planning worden de tanks en de terminal in het
derde kwartaal van 2011 in gebruik genomen.

Reageer op dit artikel