nieuws

Verplicht asbestonderzoek nog niet van de baan

bouwbreed

Een tien jaar oud plan voor verplichte asbestinventarisaties wordt weer van stal gehaald. Aanleiding is de voortdurende asbestaffaire over een V&D-filiaal in Hoorn.

Als er iemand in de Tweede Kamer is die zich bekommert over het Nederlandse
asbestprobleem, dan is het Remi Poppe wel van de SP. Naar aanleiding van een
artikel in Trouw over de V&D-asbestkwestie in Hoorn stelde hij de minister
van VROM kritische vragen. In één daarvan wees Poppe minister Huizinga op een
regeringsvoornemen uit 2000: een asbestinventarisatieplicht. “Of het met het
onderhavige asbestschandaal (V&D) niet dom was geweest daar nooit toe over
te gaan?” Huizinga antwoordt in een brief dat ze in het geval van V&D geen
aanleiding ziet de asbestinventarisatieplicht alsnog van stal te halen.

Toch is de asbestinventarisatieplicht volgens Jan Tempelman, asbestdeskundige
bij TNO, niet van de baan. Bij het ministerie van VROM zouden verregaande
voorstellen liggen voor het verplicht onderzoeken van gebouwen waar kinderen
verblijven. Voor kinderdagverblijven, scholen en peuterspeelzalen.

Reageer op dit artikel