nieuws

Tweede Kamer wil aanscherping regels zandwinputten

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer pleitte gisteren tijdens een overleg met minister Huizinga (VROM) voor strengere handhaving bij zandwinputten.

Het gaat niet altijd goed met de zandwinputten, constateert Tweede Kamerlid Jan Boelhouwer (PvdA). “Soms wel, soms niet. Dus hoe zorgen we dat het altijd goed gaat?”, vroeg hij de minister. Volgens Kamerlid Remi Poppe (SP) leidt belangenverstrengeling ertoe dat gemeenten soms grond mengen. Poppe stelt dat marktwerking in de grondbranche zorgt voor fraude. “Vervuilde grond kost geld, schone grond brengt geld op.” Daarom moeten handhaving en naleving van regels beter worden geregeld en dient het Rijk striktere regels te stellen over het toepassen van vervuilde grond, vindt hij. Poppe wil dat de regel – dat tot 20 procent bodemvreemd materiaal in het toegepaste slib mag zitten – uit de regelgeving wordt aangescherpt. Het voorbeeld met het fietswrak uit de Amsterdamse grachten dat in een zandwinput terecht kwam, staat hem daarbij nog helder op het netvlies.
Volgens Huizinga kan dit echter niet. “Het Rijk stelt alleen de algemene richtlijnen vast. Hoe grond in specifieke zandwinputten moet worden toegepast kan alleen per geval worden bekeken door gemeenten en de provincies”, licht ze toe. “De VROM-Inspectie handhaaft als zij van verdachte situaties hoort. Wij willen vanuit het Rijk wel regionale uitvoeringsdiensten instellen waarin kennis wordt gebundeld, maar de decentrale overheden voelen daar weinig voor. De regionale uitvoeringsdiensten komen daarom pas in 2012.” Een handreiking hoe provincie en gemeenten gezamenlijk moeten omgaan met de zandwinputten presenteert VROM eind dit jaar.

Reageer op dit artikel