nieuws

Sneller natuur op vliegveld Twente

bouwbreed

Het bestuur van provincie Overijssel wil de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) op het vliegveld Twente versneld realiseren.

Gedeputeerde Staten stellen verder voor om 15,6 miljoen beschikbaar te stellen om de negatieve effecten te compenseren. Dit tekort ontstaat doordat de aanleg van de EHS buiten de tender wordt gelaten en er kleinere leisure-activiteiten gepland zijn waardoor minder inkomsten binnenstromen. Provinciale Staten moeten nog een besluit nemen over het GS-voorstel.
Overijssel wil graag aan de zuidkant van het vliegveld 170 hectare ‘groen en blauw’ realiseren door onder meer beken te herstellen. De realisatie van deze EHS is één van de hoofddoelstellingen van de gebiedsontwikkeling van de luchthaven Twente. Tot dusver hield de provincie rekening met de aanleg van de ecologische structuur na 2013, maar dat wordt als het aan GS ligt naar voren gehaald.
De versnelde aanleg valt buiten de tender voor de exploitatie van de luchthaven die in 2011 zal plaatsvinden. De provincie zal derhalve moeten opdraaien voor de kosten die de versnelde realisatie van de EHS met zich meebrengt. Ook de aanleg van leisure-activiteiten gebeurt buiten de openbare aanbesteding voor de vliegveld-exploitatie om. De omvang van deze bedrijvigheid wordt kleiner op nadrukkelijk advies van Provinciale Staten, omdat er te weinig animo voor zou zijn.

Reageer op dit artikel