nieuws

Restaureren in de Dom

bouwbreed

Restaureren in de Dom

Bouwbedrijf Plegt-Vos neemt momenteel de vloeren van diverse kapellen van de Dom in Utrecht onder handen.

Door krimp- en zetscheuren waren de kloostermoppen en de elektrische
vloerverwarming aangetast. Bovendien bleken de stenen vloeren uitgehold door de
55.000 jaarlijkse bezoekers van de Domtoren. Na het uithakken kon 30 procent van
de bestaande moppen worden hergebruikt. Onder de nieuwe zandcement dekvloer zijn
isolatieplaten en een dampremmende folie toegepast. Bij een steenfabriek in
Veldhoven zijn nieuwe kloostermoppen gebakken en op kleur en maat uitgesorteerd.
Na dit werk gaat Plegt-Vos naar 17 meter hoogte om de schade aan de vloer van
een andere kapel te herstellen. Tevens haalt het bouwbedrijf met behulp van een
vacuümzuiger een 15 centimeter dikke natuursteenplaat van de plek om deze weer
goed te leggen. De plaat was door de vorst verschoven.

Lees
hier
hoe Plegt-Vos er financieel voorstaat!

Reageer op dit artikel