nieuws

Overgangsperiode geeft teveel onzekerheid over Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Het is onverstandig om twee Bouwbesluiten (het oude en het nieuwe) tijdelijk naast elkaar te laten gelden. Dat vindt het Overleg Platform Bouw (OPB). Daarom stuurt het Platform aan op een inzagetermijn van een half jaar.

Partijen zoals
Bouwend
Nederland
, Uneto
VNI
, Neprom en de
VNG verzamelden zich vrijdag
bij het ministerie van VROM
om zich te beraden over het nieuwe Bouwbesluit. Toen de tijdelijke
overgangstermijn ter sprake kwam, merkte de VNG op dat VROM niet aan een periode
van twee naast elkaar geldende Bouwbesluiten moet beginnen. Dubbele, maar
verschillende regels zouden te veel onzekerheden veroorzaken. De overige leden
van het OPB sloten zich daarbij aan.

Latere ingangsdatum

Het overlegorgaan adviseerde het ministerie te kiezen voor een inzagetermijn
van zes maanden. In dat half jaar blijft de oude regelgeving van kracht, maar
kunnen aannemers en opdrachtgevers zich het nieuwe Bouwbesluit al wel machtig
maken. Als VROM het advies van het OPB ter harte neemt, zal het nieuwe
Bouwbesluit een half jaar later ingaan dan gepland.

Reageer op dit artikel