nieuws

Oud-topman Ballast Nedam failliet

bouwbreed

Ballast Nedam heeft oud-directeur Peter Franssen en diens privé-vennootschap failliet laten verklaren.

Het Nieuwegeinse bouwconcern heeft daarmee een nieuwe stap gezet in zijn
strijd 60 miljoen euro terug te halen bij de voormalig directeur, die tussen
1991 en 2000 leiding gaf aan de divisie Industrie en Toelevering. Ballast Nedam
beticht Franssen ervan dat hij miljoenen euro’s achterover heeft gedrukt door te
frauderen bij cementleveranties en de aan- en verkoop van betonbedrijven. Ook
zou hij zichzelf hebben verrijkt door talloze valse facturen in te dienen bij
zijn werkgever. Eind vorig jaar oordeelde de civiele rechter dat Ballast Nedam
recht heeft op een schadevergoeding van in ieder geval 20,4 miljoen euro. De
aannemer sommeerde Franssen afgelopen maanden herhaaldelijk tot betaling van dat
bedrag, maar ontving slechts enkele tonnen.

Eerlijk

Ballast Nedam heeft zijn hoop nu gevestigd op de curatoren die het
faillissement van Franssen en diens vennootschap Fraberg moeten afwikkelen. Met
hen verwacht de bouwer objectief tot zaken te kunnen komen – en de geëiste
miljoenen alsnog op te strijken. De bouwonderneming gaat er ook vanuit dat de
curatoren er beter in zullen slagen de vermogenspositie van Franssen in kaart te
brengen. Ballast Nedam heeft het sterke vermoeden dat de oud-directeur over meer
financiële middelen beschikt dan hij zelf heeft aangegeven. Het bouwconcern
ontbeert echter de machtsmiddelen om dat aan te tonen; de curatoren niet.
Franssen heeft zich hevig verzet tegen de faillietverklaring, zo blijkt uit het
vonnis van de Arnhemse rechtbank, dat in bezit is van Dagblad Cobouw. Volgens
Franssen gaat het Ballast Nedam helemaal niet om het geld, maar is de bouwer er
slechts op uit hem “te vernietigen”. De oud-directeur vindt bovendien dat het
faillissement hem de mogelijkheid ontneemt de vorderingen van Ballast Nedam “in
een eerlijk proces” door het hof te laten beoordelen.

Beslag

De rechter zag echter voldoende aanleiding om het faillissement uit te
spreken. Zo is duidelijk geworden dat Franssen recent nog over substantiële
bedragen heeft kunnen beschikken, terwijl Ballast Nedam beslag had gelegd op
zijn totale vermogen. “De omstandigheden en gebeurtenissen illustreren het
belang van Ballast Nedam dat op de kortst mogelijke termijn het beheer van het
vermogen van Franssen in handen van een curator komt”, aldus de rechtbank. In
een andere zaak oordeelde de Arnhemse rechtbank onlangs dat Ballast Nedam de
huisraad van Franssen en zijn luxe auto niet hoeft terug te geven. De spullen,
waarop in 2006 beslag was gelegd, werden in maart in bewaring genomen. Ballast
Nedam zal binnenkort overgaan tot executieverkoop van de goederen.

Reageer op dit artikel