nieuws

Opruiming eerste kassen Limburgse Laerbroeck

bouwbreed

De eerste kassen in het Limburgse gebied Laerbroeck worden opgeruimd

De elf tuinders in het stroomvoerend winterbed in de Maas verhuizen naar Greenport Klavertje 4 bij Venlo. De opruiming is onderdeel van het programma Mooi Nederland. In het gebied komt nu meer ruimte voor de rivier, een veiliger situatie voor de bewoners en ontstaan er kansen voor recreatie.
De provincie Limburg kan rekenen op een bijdrage van het Rijk van 1,6 miljoen euro. Dit bedrag komt boven reguliere gelden als het budget uit de Nota ruimte, de provinciale en gemeentelijke begrotingen en de opbrengsten van Ruimte voor de Rivier. In totaal wordt voor 26 miljoen geïnvesteerd in het gebied.

Reageer op dit artikel