nieuws

Milieurapportage schiet vaak tekort

bouwbreed

Ruim de helft van alle ingediende milieueffectrapportages heeft ernstige tekortkomingen, constateert de Commissie voor de milieueffectrapportage.

“Initiatiefnemers concluderen te snel dat ze geen gevolgen verwachten van hun
plan of project voor Natura2000”, stelt de commissie in haar jaarverslag.
Meestal gaat het om bestemmingsplannen buitengebied, intensieve
veehouderijprojecten en windenergieprojecten. “Die milieueffectrapportages zijn
door de gebreken meestal geen betrouwbare basis voor besluitvorming.” De
Commissie ziet daardoor een blijvend grote rol voor haar advies- en
kennisfunctie. Maar door invoering van de nieuwe MER-wetgeving per 1 juli 2010
vermindert de verplichte toetsing door de commissie. Na 1 juli vermindert vooral
voor eenvoudige projecten de procedureverplichtingen en regeldruk van
milieubeoordelingen. Voor complexe projecten en plannen blijft de huidige
procedure op veel onderdelen hetzelfde. De verplichting voor een startnotitie
met een richtlijnenadvies van de MER-Commissie vervalt. Ook vervalt een
verplicht toetsingsadvies van deze commissie voor eenvoudige projecten.

Vrijwillig

Directeur van de commissie Veronica ten Holder verwacht daarom ook een
vermindering van het totaal aantal adviezen dat het kenniscentrum verstrekt.
“Vorig jaar hebben we 333 adviezen uitgebracht, waarvan 80 procent een verplicht
advies was. Ik verwacht dat we na invoering van de nieuwe wetgeving nog zo’n
tweehonderd adviezen verstrekken, waarvan een groter deel vrijwillig is.” Ze is
niet bang dat de kwaliteit van de MER-rapportages te lijden heeft onder de
vermindering van de verplichte toetsing en dat een groter risico voor de natuur
ontstaat. “Overheden kunnen altijd op basis van vrijwilligheid hun project door
ons laten toetsen. Bovendien blijven we verplicht advies verstrekken over
plannen en complexe projecten.” Maarten van Biezen, medewerker van de stichting
Natuur en Milieu, denkt dat de Crisis- en herstelwet meer impact heeft op de
milieuonderzoeken dan de modernisering van de MER-wetgeving. “Voor de
crisisprojecten is geen verplicht advies meer nodig, dat zijn dus bijna alle
infraprojecten. MER’s leiden tot betere besluitvorming en onafhankelijke
reflectie is een waarborg voor goede besluiten. De Commissie MER speelt een
belangrijke rol, maar die wordt steeds verder uitgekleed.”

Reageer op dit artikel