nieuws

Kritiek van gedeputeerde op beleid Havenschap Moerdijk

bouwbreed Premium

Het Havenschap Moerdijk heeft alleen maar oog voor het eigen economisch belang en gaat voorbij aan de afspraken die er bestuurlijk liggen. De verwijt maakt wethouder Grootenboer de directie.

In een intern rapport waarschuwt het Havenschap voor de financiële risico’s van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Volgens het rapport gaan de deelnemende overheden uit van te optimistische scenario’s waarin alle 150 hectare grond van het park binnen tien jaar wordt verkocht. Door de economische omstandigheden en de tragere gronduitgifte kan een financieringsbehoefte van een half miljard euro ontstaan.
De directie bepleit daarom onder meer fasering van de aanleg van het park en financiële ontkoppeling van het LPM en de leefbaarheidsprojecten Moerdijk Meer Mogelijk. Die moeten deels betaald worden uit de opbrengsten van het park.
In een reactie aan de gemeenteraad van Moerdijk noemt Grootenboer het rapport ‘een vrijblijvende visie die onder meer geheel voorbijgaat aan de bindende afspraken die de drie overheden hebben gemaakt over de verbetering van de leefbaarheid in de kernen Zevenbergen, Klundert, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek’. Ze vindt dat het Havenschap alleen maar kijkt naar het eigen economische belang. De financiële risico’s zijn goed doorgerekend. Bovendien loopt de gemeente nauwelijks risico omdat Rijk en provincie hebben getekend voor financiering en garantstelling.

Reageer op dit artikel