nieuws

Heftig plan: bouwen onder de Amstel

bouwbreed

Strukton is enthousiast. Vastgoedbeurs Mipim jubelt met de prijs voor het beste grootstedelijke project. Alleen Amsterdam moet nog even wennen aan Amfora onder de Amstel.

Bedenker Bas Obladen van bouwconcern Strukton laat zich door niets of niemand
uit het veld slaan. Amsterdammer is hij. Woonde aan de Amstel. Precies tegenover
de plek waar hard zal moeten worden gewerkt. Dankzij het water, de plek van bouw
en vervoer, kan de overlast tot een bescheiden minimum beperkt blijven. “Denk
aan 2028. We hebben de pretentie de Olympische Spelen naar ons land te halen.
Wanneer we de eerste paal slaan, is niet zo belangrijk. Twee jaar geleden hadden
we een visie. Nu zijn we een slag concreter. De banken en pensioenfondsen zijn
erg positief over het plan. De horizon is: voor 2028 klaar.” Strukton heeft
volgens Obladen al 500.000 tot 1 miljoen euro geïnvesteerd in plan Amfora. Stap
voor stap wordt gewerkt aan de realisatie. Donderdag vindt in theater Carré de
presentatie plaats van het voornemen te gaan bouwen onder de Amstel.

Ondergedompelde studio’s

Als ooit het plan Amfora tot uitvoering komt, krijgen de Amsterdammers onder
hun stad 6 miljoen vierkante meter extra ruimte. Vanaf de ringwegen leiden dan
onder de grachten ruime passages naar de binnenstad, met onderaardse
parkeerplaatsen vlak bij de deur. De kwaliteit van het leven in de stad kan
omhoog door talrijke voorzieningen onder het water van de grachten te brengen.
Van sportruimtes en winkels tot opslag en infra. In het Hilversumse schijnt
dringend interesse te bestaan voor ondergedompelde studio’s in de hoofdstad.

Heftig

De presentatie van plan Amfora was twee jaar geleden een flinke steen in de
vijver. Amsterdam schrok. Geeft de Noord-Zuidlijn met zijn lekkende diepwanden
al niet genoeg overlast? In zalen en zaaltjes trad Obladen de ongerustheid
tegemoet. “De eerste reactie was: wat een heftig plan. Wethouder Herrema kreeg
er plotseling een hele stad van 6 miljoen vierkante meter bij. Je kunt dan niet
verwachten dat iedereen direct blij is. Na zes maanden hielden we een enquête.
Van de reacties was 70 procent positief, 20 procent gematigd en 5 procent
hartstikke negatief. Als je die laatste groep gaat volgen, blijkt dat die mensen
overal tegen zijn, altijd. Conclusie: een ruime meerderheid is voor onze
plannen.” De problemen met de diepwanden van de Noord-Zuidlijn zette af en toe
de discussie over Amfora op scherp. Wekelijks ging Obladen in debat. Om tegen
het einde van de bijeenkomsten opgelucht adem te halen. Inderdaad: Amfora is
heftig. Echter, alles wordt niet ineens gebouwd. De stad gaat niet overhoop.
Fase voor fase kan het plan tot ontwikkeling komen, inspelend op de wensen van
de stad. “Ik ben op bewonersavonden geweest. Grappig. De bewoners zijn
positiever dan de politiek. We zullen voor Amsterdam duurzame oplossingen moeten
vinden. De stad is niet van de bestuurders maar van de bewoners. Hoe vervelend
is het nu om langs de Amstel te lopen. Dat wil je toch veranderen?”

Amfora

Amfora staat voor Alternatieve Multi-Functionele Ondergrondse Ruimte
Amsterdam. Doel is te komen tot een duurzame stadsuitbreiding van zes lagen
onder het grachtenstelsel van de hoofdstad. In de diepwanden van Amfora komt een
buizenstelsel voor de opwekking van energie door warmte-koudeopslag. Toepassing
van led-verlichting helpt mee aan het CO2-neutrale karakter van het concept. De
hoeveelheid fijn stof in de stad vermindert door het ondergrondse net van
toevoerwegen. Door een overheveling van taken naar de ondergrond ontstaat ruimte
voor een prettiger bovengronds leefklimaat. Dode muren van noodzakelijke
opslagruimten kunnen veranderen in winkels of woonruimten. Het concept sluit
volgens de bedenkers aan bij het advies van het College van Rijksadviseurs om de
focus van de ruimtelijke inrichting te verleggen naar de bestaande kwaliteiten
van steden en dorpen.

Reageer op dit artikel