nieuws

Gebouwde omgeving in 30 jaar klimaatneutraal

bouwbreed

Als de klimaatverandering beperkt moet blijven tot 2 graden dan dient de gebouwde omgeving in dertig jaar klimaatneutraal gemaakt te worden. Dit zei hoogleraar klimaat Pier Vellinga tijdens een bijeenkomst van Urgenda.

Volgens Vellinga is het ook heel goed mogelijk dat te doen. De technologie is
er en de prijs ervan daalt zo snel dat die al heel snel rendabel is. Als ook nog
eens de milieudegradatie wordt doorberekend in de kosten van fossiele
brandstoffen, dan is de terugverdientijd van hernieuwbare brandstof nog veel
korter. Een van zijn ideeën om duurzaamheid te bereiken is om de
energie-infrastructuur collectief eigendom te maken van woningbedrijven,
corporaties en verenigingen van eigenaren. Die kunnen dan collectieve contracten
sluiten en scherper onderhandelen over de prijs. Ook zijn collega Jan Rotmans
ziet veel kansen om af te komen van de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen. Nu al kan wat hem betreft worden begonnen met een pilotproject in
vijf gemeenten met het klimaatneutraal maken van de gebouwde omgeving. Daaruit
zal blijken dat het kan, zelfs zonder subsidie. Vanaf 2014 kan een opschaling
plaatsvinden. De terugverdientijd ligt tussen de vijf en twaalf jaar afhankelijk
van de prijs van de fossiele brandstoffen en de prijs van de technologieën. Om
sneller inwoners mee te krijgen kan wel worden gedacht aan een beloning voor hen
die investeren in duurzaamheid. Dat kan in de vorm van een lagere WOZ-waarde of
iets dergelijks.

Regeltjes

Wel zal er ruimte gecreëerd moeten worden om daadwerkelijk wat te doen. Zo
liggen regeltjes nog te vaak in de weg van duurzaamheid, zoals bij het opwekken
van energie uit biomassa. Dat mag uit maïs en het mag uit hout, maar mengen van
de twee mag weer niet, en niemand lijkt te weten waarom. Ook is er nog
overtuigingskracht nodig om bewoners en bedrijven mee te krijgen, zo bleek uit
de woorden van een wethouder. In het energieakkoord dat de Drentse overheden
hebben gesloten, zitten ook scherpere eisen voor de energiezuinigheid. “Bouwers
vragen nu massaal bouwvergunningen aan om nog volgens de oude eisen te mogen
bouwen.”

Corporaties contra overheid

Drentse corporaties willen niet meedoen met het plan om 100.000 woningen
duurzaam te maken. Dit zei gedeputeerde Tanja Klip. “Maar we gaan gewoon door.”
Het is wel een tegenslag voor het energieakkoord dat de provincie en de Drentse
gemeenten hebben gesloten. Daarin is afgesproken dat de komende jaren 100.000
woningen energieneutraal worden. Volgens haar heeft de weigering van de
corporaties niets te maken met de inhoud van het akkoord maar is het een
machtsdiscussie.

Reageer op dit artikel