nieuws

Corrupte bende

bouwbreed

Eerlijkheid duurt het langst

Als je dat nog niet weet, dan kom je er wel achter. Of je iets eerlijk vindt, hangt samen met tal van factoren. Zoveel mensen, zoveel meningen. En belangen, overtuigingen, percepties en inzichten. Niet alles is zwart of wit. Er bestaat ook een groot grijs gebied, waarbinnen je kennelijk van mening kunt verschillen of iets eerlijk is óf niet. Dat grijze gebied tref je bijvoorbeeld aan bij overheidsinstellingen, semi-ambtelijke instanties en agentschappen. Een scala aan tussenvormen, waarbij de scheiding tussen publieke en private belangen flinterdun is. Eén ding staat vast: alle betrokken medewerkers en bestuurders hebben een dijk van een rechtspositie. Daar valt niet aan te tornen. Ondertussen betreden zij frank en vrij de private sector en bevuilen daar het speelveld. Nederland kent een gemengde economie, zo wordt wel gezegd. Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat last van oneerlijke mededinging door een aan de overheid gerelateerde instantie. Het terrein van innovatiebevordering is zo’n schemergebied. Door tal van instanties wordt overheidsgeld verspild, zonder dat een concreet meetbaar effect wordt bereikt. Alle kostbare effectmetingen ten spijt. Als je dit soort misstanden aan de kaak wilt stellen, kom je snel van een koude kermis thuis. Iedere vorm van kritiek wordt weggewuifd door hoogopgeleide beleidsambtenaren. Ten koste van de eerlijke mededinging. Daar kun je heel veel last van hebben. Zo ontstak een architect onlangs in woede, alleen omdat hij het woord ‘innovatie’ hoorde. Daar had hij zijn buik van vol, nadat hij eerder te maken had gehad met een door de overheid gefinancierde regieclub. Over een daaraan gerelateerd bureau, dat zich bezighield met proces- en systeeminnovatie was hij nog minder te spreken. ‘Een corrupte bende,’ riep hij uit en pas na de mededeling dat ik daar op geen enkele manier iets mee te maken had en heb en ook op een eerlijke manier mijn geld verdien, was de architect voor rede vatbaar. ‘Na de opeenvolgende regieclubs is er nu een nieuw vernieuwingsplatform. Het is dezelfde kliek die met overheidsgeld op de been blijft,’ zo uitte de aangeslagen architect zijn woede. ‘Zij wijzen de bouwsector op het belang van transparantie, maar het ontbreekt hen er zelf aan.’

directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist
p.oskam@sdu.nl

Reageer op dit artikel