nieuws

Bedrijfsleven wil stimulerende overheid

bouwbreed Premium

Het Drentse bedrijfsleven wil niet op de huid worden gezeten door een sturende, toetsende en controlerende provincie

Zelfs een subsidiërende regionale overheid is niet nodig. Ondernemers hebben vooral behoefte aan een provincie die stimuleert, en faciliteert.
Dat blijkt uit een open overleg in Veenhuizen in het kader van de economische beleidsagenda van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Janny Vlietstra (economische zaken) ontmoette een groot aantal ondernemers uit verschillende branches, werkgeversorganisaties en kennisinstellingen. Vlietstra lichtte toe dat Gedeputeerde Staten van Drenthe momenteel druk bezig zijn de Economische Beleidsagenda verder uit te werken tot een Meerjaren Uitvoeringskader voor de periode 2011-2015. Daarin zullen onder meer het versterken van regionale innovatiekracht, optimalisering van het vestigingsklimaat en optimale aansluiting van bedrijfsleven, arbeidsmarkt en onderwijs speerpunten zijn.

Reageer op dit artikel