nieuws

Bamboe als alternatief hardhout

bouwbreed

Hardhout van samengeperste bamboevezels mag zich in een groeiende populariteit verheugen. Het relatief nieuwe, supersterke materiaal is al aan een brandveiligheidstest onderworpen. De eerste resultaten zijn positief en dit opent de deur voor nieuwe markten.

Het Amsterdamse Bamboo XL introduceerde het materiaal twee jaar geleden op de markt. De ontwikkeling van het uit samengeperste bamboevezels bestaande ‘hout’ is vervolgens in een stroomversnelling beland. “De houtverwerkende industrie heeft veel interesse voor ons materiaal als vervanging van hardhout. Sommige houtsoorten zijn simpelweg op. De belangstelling zal ook te maken hebben met het nieuwe overheidsbeleid om duurzaam in te kopen. Je ziet een grote hang naar natuurlijke materialen” aldus Michiel Vos van Bamboo XL.
Ook architecten zijn volgens hem enthousiast. “Het is een van de weinige materialen waaruit verschillende producten zijn te construeren: van (buiten)meubilair tot vloeren, trappen, leuningen en wandbekleding.”
De toepassing beperkt zich al lang niet meer tot het interieur. Op Building Holland zijn onder andere een raam- en een deurkozijn te bewonderen. Het materiaal is inmiddels voorzien van een eigen keurmerk (100% Tree Free) om zich van hardhout te onderscheiden.

Mal

De bamboevezels worden onder hoge druk in een mal geperst tot massieve blokken van 190 bij 16 centimeter. “We maken een product in twee kleuren. De oorspronkelijke bamboekleur is licht, tegen het eiken aan. Door thermische verhitting van de vezels wordt het materiaal donkerder. Qua kleur en structuur lijkt het dan op merbau.”
Door de specifieke (lange) vezelstructuur heeft het hout een grote starheid en stijfheid en is het geschikt voor grote overspanningen. “Dit ecologisch verantwoorde hardhout leent zich daardoor bijvoorbeeld voor vrijdragende treden. Met een standaard trapdikte van 40 millimeter zijn overspanningen van 1,5 meter mogelijk.”

Maatwerk

De afgelopen twee jaar heeft de bamboespecialist vooral geïnvesteerd in kennis en in een inkoopnet. “We zijn een joint venture aangegaan met een Chinese partner en beschikken over een eigen timmerfabriek in Midden-China. Hierdoor kunnen we maatwerk bieden tegen scherpe prijzen.” De prijs is vergelijkbaar met die van eiken.
Nader onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de specifieke eigenschappen van het relatief nieuwe materiaal. “We willen de resultaten op een academische manier onderbouwen en met harde cijfers staven.” Zo is het ecologisch verantwoorde hardhout bij Efectis/TNO aan de eerste brandveiligheidstesten onderworpen. “De resultaten zijn zeer positief. De nulmeting wijst op een hoge brandwerendheid. Door de dichte structuur is er ook nauwelijks sprake van rookontwikkeling. Het valt in de best mogelijke classificatie, namelijk S1.” Dat staat voor geringe rookproductie.
Daarnaast bleek de brandvoortplanting vrijwel nihil. De positieve brandwerendheid opent weer deuren voor nieuwe markten, meent Vos. “Dan kun je denken aan binnenkozijnen, wand- en plafondsystemen. Ik verwacht nog dit jaar de eerste toepassingen.”

Barrières

Inmiddels is ook het Komo-certificaat in aantocht. Overigens zijn nog niet alle barrières geslecht. “We lopen nog tegen bepaalde zaken aan. Waar schaar je dit relatief nieuwe materiaal onder, is het gemodificeerd hout, welke BRL is van toepassing? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”
Het wachten is nu op de buitentoepassingen. De eerste proefmodellen worden momenteel getest. “Buiten wordt nog vrij veel hardhout gebruikt. Maar het aanbod wringt. China koopt veel hardhout weg. Wij verwachten op termijn een blijvende stijging van de hardhoutprijzen. Met dit materiaal bieden we een sterk, duurzaam alternatief tegen een gunstige prijs.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels