nieuws

Weer in bedrijf dankzij het onderzoekslab

bouwbreed

– De teleurstelling was groot toen architect Katelijne de Wolf te horen kreeg dat haar contract op de ontwerpafdeling van een projectontwikkelaar niet zou worden verlengd. Toch ging ze niet bij de pakken neerzitten, maar deed mee aan een van de onderzoekslabs van ‘Nederland wordt anders’.

Dit initiatief van de Rijksbouwmeester is gericht op architecten en
stedenbouwkundigen die door de economische recessie hun baan kwijtraakten. De
groep waaraan De Wolf deelnam bleek een inspirerend gezelschap te zijn van
twaalf ambitieuze professionals. In opdracht van de Dienst Stedenbouw en
Volkshuisvesting Rotterdam (dS+V) onderzochten zij de mogelijkheid om een nieuw
infraknooppunt te ontwikkelen voor station Stadion, naast het Feijenoord-stadion
in Rotterdam-Zuid. In dit deel van de Maasstad, moet in 2030 onder meer een
nieuw sportstadion zijn verrezen. Een Kuip aan de Maas waar zowel recreanten als
internationale topsporters terecht kunnen. Om het gebied optimaal toegankelijk
te maken, wordt er een openbaarvervoersknooppunt ontwikkeld voor bus, tram,
trein en een nieuwe metrolijn. Een lastige opgave want het gebied kampt met
uiteenlopende problemen. Om die in kaart te brengen, oplossingen ervoor aan te
dragen en belanghebbenden zoals bewoners bij het project te betrekken,
ontwikkelde de groep een spel dat specifiek is gericht op het gebied. De locatie
zelf dient daarbij als speelbord.

Speelkaarten

Het kan worden gespeeld met groepen, zoals wijkbewoners, specifieke
deskundigen of ambtenaren, dan wel met individuele deelnemers. Zij gebruiken
daarbij speelkaarten waarop een element staat dat zij in het gebied willen
inbrengen. Dat kan bijvoorbeeld een winkelcentrum zijn maar ook een
groenvoorziening of ruimte voor recreatie. Door de kaarten te leggen op bepaalde
plekken in het gebied geven ze aan welke ontwikkeling ze daar graag zouden
willen zien of welke potentie een bepaald onderdeel van het plangebied heeft.
Nadat het spel met verschillende betrokkenen is gespeeld, worden de uitkomsten
geëvalueerd. “En vervolgens vertalen we die naar een ruimtelijk plan. Het spel
maakt het mogelijk om met alle betrokkenen te communiceren. En ideeën te
genereren voor de ontwikkeling van het gebied.”

Eenvoudig

Het spel is heel eenvoudig, legt ze uit. Specifieke regels zijn er niet. Wel
is het nodig dat de spelleider de uitgangspunten uitlegt aan de spelers. Zij
worden vervolgens uitgedaagd om na te denken over het gebied door vragen die
worden gesteld aan het begin van het spel. Op basis daarvan leggen ze een kaart
op een bepaalde plek. “Als je het spel speelt met bijvoorbeeld een planoloog of
een econoom, krijg je andere uitkomsten dan wanneer je het speelt met
wijkbewoners. En dan kan het natuurlijk gebeuren dat de wensen van de bewoners
niet helemaal in de pas lopen met de mogelijkheden die de deskundigen zien. Het
is in zo’n geval zaak om wensen en mogelijkheden met elkaar in overeenstemming
te brengen. Zo ontstaat draagvlak voor de gebiedsontwikkeling want verschillende
groepen herkennen hun inbreng in het uiteindelijke plan.” De methode, legt ze
uit, is niet alleen geschikt voor Rotterdam-Zuid. “Hij is heel goed te gebruiken
voor uiteenlopende projecten. Daarom gaan we hem doorontwikkelen zodat we hem
ook kunnen gebruiken bij soortgelijke ontwikkelingen.” Inmiddels hebben alle
groepsleden van het onderzoekslab Rotterdam een bureau opgericht. Het heet
Urbangamesandstrategies
en legt zich naast het spel ook toe op het ontwikkelen van stedelijke
strategieën.

Reageer op dit artikel