nieuws

‘We hebben te lang een roze bril op gehad’

bouwbreed Premium

BAM presteerde vorig jaar voor zijn doen moeizaam. Topman Joop van Oosten over de pijn bij vastgoed, de afspraken met banken en de aangekondigde claimemissie.

Zo’n claimemissie doet vermoeden dat BAM er financieel niet goed voor
staat.

Van Oosten: “Dat is niet het geval. De financiële eisen die momenteel worden
gesteld, zijn heel anders dan zeg vijf jaar geleden. Opdrachtgevers doen alleen
nog zaken met sterke, solide bedrijven. Wij hebben zelf de ambitie om als bouwer
tot de top tien van Europa te behoren. Dat bij elkaar maakt het nodig om via een
claimemissie ons vermogen te versterken. We willen bovendien onze positie in
publiek-private samenwerking uitbreiden. Momenteel tenderen we voor een
recordaantal contracten. Dat zijn grote projecten, waarvoor je een sterke partij
moet zijn met een goede balans. Met de claimemissie kunnen we een slag maken op
dat vlak.”

U vreest niet dat aandeelhouders gaan klagen over verwatering van hun
aandeel?

“Het sterke aan een claimemissie is dat zittende aandeelhouders hun belang op
peil kunnen houden. Maar de winst per aandeel zal inderdaad dalen. Komende weken
gaan we met ze in gesprek.”

U voert ook gesprekken met banken over aanpassing van de convenanten.
Dat leidt toch meestal niet tot betere voorwaarden?

“We voldoen momenteel aan alle bankconvenanten. De onrust daarover afgelopen
weken, onder meer in de pers, is onnodig geweest. Maar we willen natuurlijk
voorkomen dat we onverhoopt toch door de convenanten ‘heen schieten’. Daarom
gaan we nu al om de tafel met banken en niet als het te laat is.”

U verwacht voor dit jaar een omzet van 8 miljard. Waarom is er geen
winstprognose afgegeven?
“Voor een concrete winstverwachting is de marktsituatie te onzeker. Of
we winst zullen maken? Dat is wel onze bedoeling, maar ik kan er nog niets over
zeggen. Marktherstel kan nog wel even duren, maar kan ook ineens heel snel gaan.
Je zult dan echter zien dat prijzen van materialen en onderaannemers
omhooggaan.”

U heeft 130 miljoen moeten afwaarderingen op AM. Heeft u destijds
niet te veel betaald voor de ontwikkelaar?

“Met de kennis van nu zou een andere prijs zijn betaald. Dat is zeker, maar ook
makkelijk praten. Maar we hebben AM heel bewust gekocht. Zou ik het weer doen?
Ja.”

Operationeel boekte AM ook verlies. Wat is er fout gegaan?

“We hebben te lang een roze bril op gehad. Toen de crisis zich aandiende, zijn
we wel op de rem gaan staan, maar niet hard genoeg.”

Heeft die constatering geleid tot het vertrek van de directie van AM?

“Nee. De directie heeft besloten om op te stappen vanwege de fusie
tussen AM en BAM Vastgoed.”

Is de winstdaling van BAM reden om haast te maken met de verkoop van
het belang in baggerconcern Van Oord?

“In mei zullen we de gesprekken met Van Oord opstarten. Dat wil niet zeggen dat
we ook snel tot een akkoord zullen komen. Het besluit is genomen dat we ons
belang afstoten, maar natuurlijk niet tegen elke prijs.”

Reageer op dit artikel