nieuws

Vastgoed in verpleegtarieven

bouwbreed

Bejaardenhuizen zijn inmiddels seniorenwoningen, ziekenhuizen zorghotels

De zilvergrijze generatie geniet met volle teugen van een welvaartsvaste oude dag. In de zorgsector voltrekken zich drastische veranderingen, waarbij alle vernieuwingsdrift in de bouwsector in het niet valt. Zorgdirecteuren hebben de nodige kopzorgen bij de omslag naar een meer marktgerichte en concurrerende aanpak. Terwijl de Diagnose Behandel Clusters (DBC) alweer aan herziening toe zijn, wordt ook nog eens het financieringsregime van zorggebouwen aangepast. Het vroegere College Bouw Zorgvoorzieningen is opgeheven en iedere zorgdirecteur is nu verantwoordelijk voor de eigen gebouwexploitatie.Die omslag viel nagenoeg samen met de financiële crisis, waardoor de kredietverlening belemmerd is. Van zorgdirecties wordt veel expertise verwacht op terreinen die zij vanouds niet tot hun competenties rekenden. Vastgoedexploitatie en nieuwbouwprojecten zijn van een geheel andere orde dan zorgprotocollen en hygiënecodes. Bouwers en zorgaanbieders kunnen samen veel bereiken. De wijzigingen in de zorgbehoefte van de bevolking leiden tot een nieuw type zorgvoorzieningen. Dat brengt een andere spreiding van voorzieningen met zich mee, vaak kleiner van schaal, aandacht voor ketenzorg en een meer op chronisch zieken toegesneden zorgaanbod. De veranderende financiering van de kapitaallasten en het behalen van voldoende productie vormen ook een impuls voor vernieuwing in de zorgbouw. Bouwkundige zaken horen thuis bij marktpartijen die daarmee met verstand omgaan. De ontwikkeling en exploitatie van zorggebouwen vormen een ultieme uitdaging voor oplossingsgerichte aanbieders. Prachtkans voor innovatieve ondernemers, die zich intensief verdiepen in de eisen, wensen en verwachtingen van zorgverleners en hun cliënten. Als je over de juiste expertise en gesprekshouding beschikt, ben je een gewaardeerde gesprekspartner voor bestuurders en vastgoedmanagers van ziekenhuizen en zorgcomplexen. Neem een gezondheidsmanager in dienst. Zorg voor expertise en marktkennis. Weet waarover je het hebt en trek het juiste pak aan om met witte jassen over verpleegtarieven te kunnen spreken. Kwestie van de juiste taal en de passende jas.
Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)
Zeist

Reageer op dit artikel