nieuws

Schiphol bedreigt bouwplannen van Haarlemmermeer

bouwbreed

Plannen voor grootschalige woningbouw in de Westflank van de Haarlemmermeer komen in gevaar nu Schiphol tegen de aanleg is van een bovengronds tracé voor een hoogspanningsleiding nabij de luchthaven.

Volgens een woordvoerster van netbeheerder Tennet wordt de mogelijkheid
onderzocht om het hoogspanningstracé in de Westflank van de Haarlemmermeer aan
te leggen. Dat kan negatief uitpakken voor de plannen om in het gebied duizenden
woningen te bouwen. De Westflank werd eerder genoemd als mogelijke locatie voor
het hoogspanningstracé. De gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland
konden zich daarin echter niet vinden. Dit vanwege plannen om in het gebied
huizen te bouwen.

Oostflank

Zij drongen er bij minister Maria van der Hoeven (economische zaken) op aan
het tracé in de Oostflank aan te leggen. Deze ging daarmee akkoord. In een brief
aan Van der Hoeven protesteert de Schiphol-directie hiertegen. Recent onderzoek
wees namelijk uit dat het tracé in de nabijheid van de Polderbaan, de meest
gebruikte baan van de luchthaven, gevaar oplevert voor het luchtverkeer.

Reageer op dit artikel