nieuws

PvdA snapt kritiek nieuw Bouwbesluit

bouwbreed

Politieke partijen reageren verdeeld op de brandbrief van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) over het nieuwe Bouwwerkbesluit.

Volgens het ERB is het huidige voorstel van de AmvB onrealistisch en zadelt
het eigenaren en gebruikers van gebouwen op met miljardeninvesteringen. Om
tijdrovende reparaties achteraf te voorkomen, verzoekt de stichting de Tweede
Kamer nu al mee te kijken met berekeningen van Actal (Adviescommissie
vermindering administratieve lasten). “Ze stellen een serieus probleem aan de
orde. Vooraf de effecten van een wet inzien, lijkt me een zeer redelijke vraag.
Ik weet alleen niet of wij de komende weken nog in staat zijn het probleem op te
lossen”, reageert Jan Boelhouwer van de PvdA. Hij vindt een zorgvuldige
behandeling van de wet belangrijker dan overhaast invoeren. “De wereld vergaat
niet als de wet een paar maanden vertraging oploopt.” CDA-Kamerlid Antoinette
Vietsch is het in hoofdlijn eens met Boelhouwer. “Maar wij hebben ons officiële
standpunt nog niet bepaald. In het algemeen overleg bouwregelgeving (volgende
week donderdag, red.) kom ik er zeker op terug.”

Over the top

VVD en SP denken er anders over. Brigitte van der Burg (VVD) die er overigens
ook op rekent dat het Bouwwerkbesluit door de val van het kabinet extra
vertraging oploopt, vindt dat de ministerraad eerst aan zet is. “Dat is de
koninklijke en normale route. Nu de effecten van een wet prijsgeven, kan er
juist voor zorgen dat bepaalde partijen de hakken in het zand zetten. Als
uiteindelijk blijkt dat de ministerraad aanbevelingen van Actal negeert kunnen
wij als Tweede Kamer altijd nog reageren.” Paulus Jansen (SP) noemt de brief van
het ERB aan alle fractievoorzitters ‘over the top’ en de inhoud weinig
constructief. “Tempo maken is nodig”, benadrukt hij. De bouwsector krijgt
volgens hem genoeg mogelijkheden kritiek te uiten op de AmvB. “Helaas krijg ik
relatief weinig input.” In het Bouwwerkbesluit gaan het huidige Bouwbesluit en
Gebruiksbesluit op.

Reageer op dit artikel