nieuws

Noorden el dorado voor aannemers

bouwbreed

Ondanks de ontspannen woningmarkt en de krimp in het noorden kunnen bouwers nog steeds aan de slag. Dit bleek gisteren tijdens de woonmiddag in Groningen.

In grote delen van Groningen is sprake van een sterk ontspannen woningmarkt, zo blijkt uit het jaarlijkse woningmarktbericht van onderzoeksbureau Asree. Dat wil zeggen dat bij makelaars meer dan een jaarproductie woningen op de plank ligt.
“Dat ligt wat de koopsector betreft voornamelijk in het dure segment en appartementen. Er is nog wel grote vraag naar goedkope grondgebonden woningen en twee-onder-eenkappers”, vertelt Hans Broeken van Asree.
Daar komt bij dat gemeenten in de krimpregio Noordoost-Groningen al druk doende zijn de woningvoorraad aan te passen.
In Delfzijl bijvoorbeeld is de bevolking sinds 2000 met 7 procent afgenomen en de woningvoorraad met 6 procent.
Dat proces gaat door, beloofde gedeputeerde Wonen Pim de Bruijne. “Vier gemeenten hebben een pact getekend dat uitkomt op een nettovermindering van de voorraad met 700 woningen.” Dat betekent niet dat hij zich geen zorgen maakt. “In het verleden konden plannen worden gerealiseerd dankzij waardecreatie door woningbouw. Nu zitten we in een situatie dat veel plannen niet meer leiden tot waardecreatie maar tot afboekingen. Dat begint gelukkig ook landelijk door te dringen”, aldus De Bruijne.

Kwaliteit

Een probleem in de krimpregio’s is de kwaliteit. “Dan heb ik het niet over de voorraad sociale huurwoningen. Wij hebben daar in Groningen veel meer aan gedaan dan gemiddeld in Nederland. Maar het gaat om de voorraad vooral goedkope koopwoningen waaraan gewerkt moet worden.”
Dat gaat dan ook gebeuren in twee pilotprojecten in Winschoten en Veendam. “Daar gaan we als het ware eigenaren verleiden mee te doen met de verbetering van de wijk. Er komt een loket waar de mensen terecht kunnen, we geven hulp bij het maken van plannen en er zal sprake zijn van stapeling van subsidies. Het gaat nu om maximaal 200 woningen, een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is een begin.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels