nieuws

‘Laat waterschap rekening kustbescherming betalen’

bouwbreed Premium

Waterschappen moeten zelf de kosten van de kustbescherming gaan betalen. Dat stelt de Algemene Waterschapspartij, een onafhankelijke organisatie die in de besturen van 18 (van de 25) waterschappen is vertegenwoordigd.

“Nu zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de kustverdediging, terwijl het Rijk de financiering regelt. Met als gevolg dat er veel te weinig gebeurt”, zegt Peter Vonk, voorzitter van het landelijk bestuur van de partij.
Als de waterschappen de financiering voor hun rekening nemen, leidt dit volgens Vonk tot een efficiëntere aanpak van de kustbescherming omdat de waterschappen dan niet steeds bij het Rijk hoeven aan te kloppen voor geld.
Daarnaast verwacht hij dat geld kan worden bespaard. Het argument dat hij daarvoor aanvoert, is dat de waterschappen zuiniger zullen zijn als ze zelf over de financiën gaan dan in de huidige situatie waarin ze middelen van de rijksoverheid besteden. “Als u een meubelstuk mag kopen op rekening van de buurman, dan kiest u een duurdere dan wanneer u zelf moet betalen. Ik verwacht dat het met de kustbescherming niet anders zal gaan.”
Als de verantwoordelijkheid voor de kustbescherming inderdaad bij de waterschappen komt, moet de waterschapsbelasting omhoog. Vonk verwacht hiervan geen lastenverzwaring voor de burger. “Nu betaalt de burger de kosten uiteindelijk ook, maar dan via de belastingen. Het Rijk zal dan minder accijnzen heffen dus blijft het per saldo gelijk.”
De voorzitter van de Algemene Waterschapspartij verwacht geen heil van het opheffen van waterschappen. “Dit bestuurlijk kunststukje levert slechts 23 miljoen euro aan besparing op buiten de rijksbegroting en veroorzaakt op termijn mogelijk grote schade in de uitvoering van de waterschapstaken.”

Reageer op dit artikel