nieuws

Kamer van Koophandel: Vertrouwen nog fragiel

bouwbreed

Het omzetherstel dat ondernemers eind vorig jaar signaleerden, zet begin 2010 niet door. Voor de bouw was vooral het langdurige winterweer spelbreker.

Dat constateert de Kamer van Koophandel op basis van de driemaandelijkse
conjuctuurenquête onder bedrijven. Uit het onderzoek, waaraan ook het Economisch
Instituut voor de Bouw (EIB) meewerkt, blijkt dat het ondernemersvertrouwen in
de eerste drie maanden van dit jaar is gedaald. De index zakte van -4 naar -8.
“De duidelijke verbetering in het vierde kwartaal zet niet sterk door”,
concludeert Frans van Steenis, algemeen directeur van de KvK. Volgens hem heeft
de meerderheid van de bedrijven zich inmiddels wel goed aangepast aan de
veranderde economische omstandigheden. Daardoor hoeven steeds minder bedrijven
maatregelen te nemen om de crisis het hoofd te bieden. Eerder genomen
kostenmaatregelen beginnen bovendien hun vruchten af te werpen. “De ondernemers
in Nederland krabbelen weer een beetje op, maar blijven nog op hun hoede. Het is
vooral belangrijk dat het vertrouwen van de consumenten weer gaat toenemen. Dan
gaan ondernemers weer investeren en gaat het vliegwiel weer draaien.” Van alle
sectoren lijkt de bouw het somberst. Bijna de helft van de aannemers maakt zich
zorgen over onvoldoende vraag en een achterblijvend aantal opdrachten. Daardoor
zal het personeelsbestand verder afnemen en zullen ook de zelfstandigen zonder
personeel nog meer onder druk komen te staan. De investeringen blijven op een
laag pitje of zullen hooguit marginaal verbeteren. Bouwers verwachten op korte
termijn nog geen winst te maken. Ook over de omzetverwachting zijn ze louter
negatief. Met name de langdurige vorstperiode in de eerste maanden van het jaar
speelde de bouw in deze periode parten. Een derde van alle bouwbedrijven
ondervond hinder van de slechte weersomstandigheden, zo blijkt uit de enquête.

Reageer op dit artikel