nieuws

Juristen blij met arrest Europese Hof in zaak Müller

bouwbreed

Juristen in heel Europa zijn blij dat het Europese Hof arrest heeft gewezen in de zaak Müller. Hiermee is weer stukje van wat wel en niet mag bij gebiedsontwikkeling verduidelijkt.

In de zaak ging het om grondverkoop door een gemeente aan een ontwikkelaar. Een concurrent vond dat dit Europees had moeten worden aanbesteed en stapte naar de rechter. Die stelde een aantal vragen aan het Europese Hof om duidelijkheid te krijgen over de uitleg van Europese regels. Onder meer ging het om de vraag wanneer sprake is van een werk en wanneer dan Europees aanbesteed moet worden.
Uit het arrest blijkt dat de Europese rechter vindt dat in dit geval geen sprake is van werk in de zin van de aanbestedingsrichtlijn en evenmin van een concessie waarbij wel een aanbestedingsplicht geldt.
Met die uitspraak blijft de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 volledig overeind staan. Juristen vinden dat goed nieuws voor de praktijk van de gebiedsontwikkeling in Nederland. Wel zullen afspraken zorgvuldig geformuleerd moeten worden in contracten.
Komende vrijdag zal hoogleraar gebiedsontwikkeling Arjan Bregman op de aanbestedingspagina nader ingaan op het arrest. Op 8 april komt het ter sprake tijdens de studiebijeenkomst over gebiedsontwikkeling van het Instituut voor Bouwrecht.

Reageer op dit artikel