nieuws

Heimachine moet geluidsarmer

bouwbreed

De funderingsbranche maakt onvoldoende gebruik van geluidsreducerende heimachines.

Dat zegt Rob Edam van de Arbeidsinspectie. Volgens hem ontkomt de markt er
echter niet aan om geluidsarme technieken in te zetten in de voortdurende strijd
tegen gehoorschade onder heiers en ander bouwplaatspersoneel. “De technieken
zijn er om de geluidsbelasting terug te dringen, maar ze worden nog te weinig
toegepast vanwege het kostenaspect”, aldus Edam. “Bijvoorbeeld: een heipaal
boren in plaats van heien kost 10 procent meer.” De inspecteur constateert dat
stille technieken nu voornamelijk worden gebruikt als opdrachtgevers die eisen.
Daarbij speelt druk van omwonenden vaak een grote rol. “Wij willen echter dat de
branche altijd kiest voor geluidsreducerende machines en technieken.”

Gehoorbescherming

Met de funderingsbranche werkt de Arbeidsinspectie momenteel aan het oplossen
van arboproblemen in de sector. Het terugdringen van lawaai is daarbij een van
de belangrijke thema’s. In de sector ondervindt ruim 70 procent van de heiers
hinder van lawaai. Edam: “Er zijn afgelopen jaren al diverse stapjes gezet door
de branche om de geluidsbelasting te verminderen. Denk aan het gebruik van
gehoorbescherming, maar dat is lang niet altijd de oplossing. Aan de bron is te
weinig gedaan. Daar zijn we teleurgesteld over, ja. Er zal op dat punt dan ook
tempo gemaakt moeten worden door de bedrijven.” Bij veel heiwerkzaamheden worden
geluidsniveaus van meer dan 100 decibel gehaald. Het heien van vibropalen gaat
zelfs gepaard met ruim 120 decibel. Volgens Edam mogen werknemers dagelijks
worden blootgesteld aan maximaal 85 decibel. “Dat isde norm waar de branche naar
toe moet. Maar ik constateer dat we daar nog een heel eind vandaan zitten.”

Heimethoden

Volgens de inspecteur zou het goed zijn als opdrachtgevers meer geluidsarme
heimethoden zouden voorschrijven. Bedrijven moeten op hun beurt verder kijken
dan alleen naar de investeringskosten van moderne technieken. “Ja, boren van
heipalen is duurder, maar je loopt geen risico dat een project wordt stilgelegd
vanwege geluidsoverlast. Wat kost het als je een paar dagen of weken niet kan
heien? En wat dacht je van de kosten als een werknemer daadwerkelijk
gehoorschade oploopt.” De Arbeidsinspectie overlegt binnenkort met de branche
over de omstandigheden waaronder de toepassing van de arbocatalogus verplicht
wordt.

Reageer op dit artikel