nieuws

Goedkeuring senaat voor wet omgevingsrecht

bouwbreed

De Eerste Kamer heeft gisteren de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) goedgekeurd

De regeling kan nu per 1 juli 2010 worden doorgevoerd. Met een motie heeft de senaat afgedwongen dat de Regionale Uitvoeringsdiensten niet meer zijn gekoppeld aan de Wabo. Gemeenten en provincies moeten daar zelf invulling aan kunnen geven.
De vergunningenwet zal niet worden ingevoerd door Huizinga zolang de ict niet goed is, beloofde zij. De nieuwe ict-versie van dit omgevingsloket wordt 19 april getest door onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG kan zich inmiddels vinden in de goedkeuring van de WABO.

Reageer op dit artikel