nieuws

Glooiing met behoud van damwand

bouwbreed

Glooiing met behoud van damwand

Om een glooiend landschap te krijgen rondom de grote betonnen beelden uit de reeks Waterwerken in Utrecht was licht ophoogmateriaal nodig. De damwand langs het Amsterdam-Rijnkanaal had niet veel reserve.

Om te voorkomen dat de druk op de damwand te groot zou worden, gebruikte
Boskalis zo’n 300 kuub geëxpandeerde kleikorrels. Aan de korrels met een gewicht
met 400 tot 450 kilogram per kuub gaf de baggeraar de voorkeur boven de nog
lichtere polystyreenkorrels. De kunststof korrels geven volgens bedrijfsleider
Cock Barendregt vaak problemen met ongedierte. Wat plaatselijk aan overhoogte
nodig was, werd eerst afgegraven, daarna werd een geotextiel neergelegd, waar
weer de korrels op werden gestort. Zodra het doek was dichtgeslagen werd de
oorspronkelijke grond weer teruggelegd. Zo ontstond een glooiend landschap met
heuvels die een tot 1,5 meter boven het oorspronkelijke peil uitkomen, terwijl
dat nauwelijks extra druk oplevert op de beschoeiing. De waterdiepte is ter
plaatse 4,5 meter en de damwanden zijn volgens Barendregt ook ongeveer over die
lengte ingeklemd.

Ankers

Er zitten ook wat lichte ankers die de zaak op hun plaats houden, maar
Barendregt begrijpt de zorgen die Rijkswaterstaat had over de stabiliteit van de
beschoeiing langs de drukke vaarweg. De zware betonnen beelden zelf zijn
gefundeerd op prefab betonnen heipalen. Inmiddels staan vijf beelden van de
serie Waterwerken op hun plaats. Kunstenaar Ruud Kuijer, die in 2002 begon met
zijn project, hoopt nog twee beelden te plaatsen langs de oever van het
Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van het Utrechtse bedrijventerrein Lage Weide.
De naam Waterwerken verwijst naar de vormen die Kuijer inzet als bekisting in
zijn reusachtige betonnen sculpturen. Het zijn allemaal vormen die water in- of
uitsluiten, zoals badkuipen, teilen, rioolbuizen, zeilbootjes en pomphuizen.

Reageer op dit artikel