nieuws

Gemeente moet nú acties ondernemen

bouwbreed

Opbrengsten uit grondverkoop en gebiedsontwikkeling zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden als inkomstenbron voor gemeenten en vormden daarmee een substantieel deel van de dekking voor projecten op het gebied van sociale woningbouw, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen


Gemeenten worden nu geconfronteerd met de realiteit van de crisis: grond- en woningverkoop vallen stil en de opbrengsten blijven uit of schuiven op de lange baan. Waar in de afgelopen jaren economische groei en bevolkingsgroei uitgangspunten waren, moet een belangrijk deel van de gemeenten nu rekening houden met afnemende groei of zelfs krimp, wat op termijn een verdere neergang van de woningvraag inhoudt.
Het gevolg is even eenvoudig als vervelend: het huishoudboekje van de gemeenten klopt niet meer. Als ‘opbrengstenprojecten’ sneuvelen valt immers de dekking weg voor ‘kostenprojecten’. Dat betekent dat er minder geld te besteden is en er andere keuzen gemaakt moeten worden.
Gemeenten moeten nú actie ondernemen en hun projecten inventariseren en herprioriteren: dus keuzes maken, op basis van een grondige inventarisatie van projectdoelen en van kosten en opbrengsten in de tijd.
Per project moet worden bezien wat de feitelijke projectwaarde (doelbijdrage) is in relatie tot de verwachte investering.
Vervolgens moet de vraag worden gesteld of die investering nog wel mogelijk is. Want die mooie gemeentebibliotheek kan wel eens onbetaalbaar blijken als de woningen in die nieuwe wijk niet worden verkocht.
Herprioriteren betekent keuzes maken, en in veel gevallen zullen dit nu onaangename keuzes zijn. Het stopzetten van het ene project, het juist versneld uitvoeren van het andere of het compleet wijzigen van het investeringsprogramma: alle opties moeten worden afgewogen.
Door in dit proces de juiste keuzes te maken kan een gemeente, ook met een meer bescheiden ambitie, nog steeds kwaliteit toevoegen aan de gebouwde omgeving. Daar ligt de uitdaging voor de nieuwe colleges en gemeenteraden.

De auteurs werken bij Procap adviseurs en projectmanagers,
Utrecht
info@procap.nl

Reageer op dit artikel