nieuws

Eerste CO2-neutraal bedrijfspark Tilburg

bouwbreed Premium

Tilburg en Noord-Brabant willen van Vossenberg-West II het eerste CO2-neutrale bedrijventerrein maken. Met anderhalf miljoen euro van de provincie worden bedrijven aangespoord energiebesparende maatregelen te nemen.

Een duurzame energievoorziening wordt in de toekomst een belangrijk vestigingsargument voor bedrijven. “Om bedrijven te stimuleren, verlenen wij subsidie om innovatieve maatregelen te nemen. Voor de meeste bedrijven vormt energie immers een dermate hoge kostenpost dat ze weinig ruimte hebben om niet-marktconforme technieken toe te passen”, zegt gedeputeerde Lily Jacobs.
De subsidie vergoedt 90 procent van de advieskosten tot 3000 euro. Als de ondernemer de geadviseerde maatregelen uitvoert, subsidieert de provincie 75 procent van de onrendabele top tot 100.000 euro per bedrijf. Bedrijven kunnen tot en met 2011 subsidie krijgen.
Zij kunnen energie besparen op bedrijfsniveau en daarnaast wordt in de collectieve energievraag duurzaam voorzien. Beide concepten zijn het resultaat van een prijsvraag, die provincie en gemeente vorig jaar hadden uitgeschreven om innovatieve ideeën uit de markt te halen.
Het winnende concept van BAM is een combinatie van bestaande en bewezen technieken om ruim 75 procent energie te besparen. Dit zijn combinaties van energiebesparende maatregelen zoals speciale (zaagtand)daken, ramen, ventilatie en verlichting en warmte-koudeopslag via bodem, leidingen en beton. Samen met het bedrijf wordt het ontwerp op maat gemaakt. Tevens is de mogelijkheid om het energiesysteem te leasen om zo initiële meerkosten te vermijden.
DHV won de prijs voor een collectief systeem om de resterende energievraag duurzaam, met een biogasinstallatie, in te vullen.

Reageer op dit artikel