nieuws

Crisiswet moet Elverding-proof

bouwbreed

De Crisis- en herstelwet kan doorgaan, mits vijftien projecten alsnog Elverding-proof gemaakt worden.

Dat is waarschijnlijk de uitkomst van de wetsbehandeling vandaag in de Eerste
Kamer. Het idee is afkomstig van senator Margriet Meindertsma (PvdA) en kan
waarschijnlijk op steun van de meerderheid rekenen. De projecten die nog
Elverdingproof moeten worden, zijn onder meer Almere Weerwaterzone, de A2
Traverse Maastricht, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Greenports, Luchthaven
Eindhoven en de uitbreiding van de A1/A27. Als deze projecten eerst een breed
maatschappelijk draagvlak moeten creëren, hoeft dit volgens Meindertsma geen
vertraging te betekenen. “Veel projecten zitten nog in de planfase. Bovendien,
overleg met de bevolking hoeft geen jaren te duren, dat kan in een paar maanden
gebeurd zijn. Het weglaten van alternatieven en advies van de commissie mer
leidt eerder tot vertraging dan tot versnelling. Dat is dus dom!”

Maatschappelijk draagvlak

De
commissie Elverding pleitte in haar Advies Sneller en Beter
onder meer om in
de planvoorbereidingsfase meer tijd te besteden aan het creëren van
maatschappelijk draagvlak en het onderzoeken van alternatieve mogelijkheden.
Beroep bij de Raad van State wordt dan beperkt tot een eenmalige ronde bij het
ontwerptracébesluit. In ieder geval krijgt ze waarschijnlijk de tegenstanders
van de wet mee voor deze motie. “Alles wat de wet afslankt steunen wij,” stelt
Eerste-Kamerlid Arjan Vliegenthart (SP). Maar ook CDA-senator Eric Janse de
Jonge kan zich vinden in de motie: “Een breed maatschappelijk draagvlak volgens
de lijnen van Elverding lijkt me een goed idee.” Vliegenthart gaat verder in
zijn motie en wil de vijftien meest omstreden projecten schrappen uit de
Crisiswet. Het gaat dan ook om het project A4 Midden-Delfland en de Buitenring
Parkstad, die ook de PvdA graag geschrapt wil zien. Of dit voorstel kan rekenen
op een meerderheidssteun is nog onduidelijk. Senator Janse de Jonge (CDA) ziet
er geen brood in: “Dat is een verkapte amendering van het wetsvoorstel, dat is
niet de taak van de Eerste Kamer.” Of het SP-voorstel steun krijgt hangt af van
SGP en ChristenUnie.

Reageer op dit artikel