nieuws

VNG wil regierol voor gemeenten bij ontwikkeling van gebieden

bouwbreed

Niet provincie of Rijk, maar gemeenten moeten de leidende rol hebben bij gebiedsontwikkeling. Dit schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de politieke partijen als aanbeveling de ideeën mee te nemen in verkiezingsprogramma’s.

De VNG vindt het met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer
een goede tijd om te kiezen voor een nieuwe effectieve overheid die minder op
beleid maar meer op uitvoering is gericht. Die rol, zo vindt de
belangenvereniging, is op het lijf geschreven van gemeenten die het dichtst bij
de burger staan. Dit geldt ook voor gebiedsontwikkelingen, waarvan de VNG
constateert dat er nu hopeloze vertragingen zijn ontstaan. Die zijn deels aan de
procedures te wijten en deels aan het feit dat de samenwerking tussen de
verschillende overheden te wensen overlaat. “Gemeenten, provincies en Rijk
werken langs elkaar heen en elkaar tegen”, zo valt te lezen. Wat de procedures
betreft ziet de VNG een duidelijke rol voor de Crisis- en herstelwet. Die zorgt
voor de gewenste bundeling van procedures en verkorting van de beroepstermijnen.

Bestuursakkoord

Voor grote projecten, ook die van nationaal belang, moet een bestuursakkoord
tussen de verschillende overheidslagen zorgen voor de coördinatie. Een in te
stellen projectcommissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering, moet dan
onder leiding staan van de verantwoordelijk gemeentelijk bestuurder. De In
hetzelfde pamflet klagen de gemeenten hun nood over de gemeentefinanciën. De
bulk aan inkomsten komt voor het grootste deel uit de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. Slechts een heel klein deel halen gemeenten op aan lokale
belastingen en heffingen. De dreigende krimp van het Gemeentefonds is door
gemeenten niet op te vangen. De VNG bepleit een aantal aanpassingen waardoor
gemeenten meer eigen inkomsten kunnen binnenhalen. Alleen al de afschaffing van
de vrijstellingen in de onroerendzaakbelasting levert een fikse verbreding van
het belastinggebied op. Daarnaast ziet de VNG ruimte voor uitbreiding van de
profijtheffingen, bijvoorbeeld op het gebied van de handhaving. De vereniging is
daarnaast bezorgd dat gemeenten bij komende bezuinigingsrondes bij het Rijk
dubbel gepakt worden. Niet alleen krijgen ze een lagere algemene uitkering uit
het Gemeentefonds, ook dreigt het gevaar dat departementen de opgelegde
bezuinigingen “over de schutting gooien” naar gemeenten door te korten op
specifieke uitkeringen.

Reageer op dit artikel