nieuws

Vastgoedbedrijf Schiphol blijft uit de rode cijfers

bouwbreed

Ondanks afwaarderingen en toegenomen leegstand blijft het vastgoedbedrijf Business Area Real Estate van Schiphol zwarte cijfers schrijven. Het exploitatieresultaat over 2009 kwam uit op 29 miljoen euro positief.

Ten opzichte van 2008 (93 miljoen) is dat niettemin een daling van 68,7
procent. De omvang van de vastgoedportefeuille nam met 2,6 procent toe tot
540.000 vierkante meter. De bezettingsgraad daalde van 91,4 tot 89,4 procent. De
waarde van het bezit daalde met 5,1 procent oftewel 39 miljoen euro. In 2008
werd nog een waardegroei geboekt van 19 miljoen euro. Hogere huuropbrengsten uit
nieuw opgeleverde en aangekochte gebouwen hebben de daling van het
exploitatieresultaat getemperd, verklaart het luchthavenbedrijf in zijn
jaarverslag. Van de Schiphol Group in zijn geheel daalde het
exploitatieresultaat van 294 miljoen euro naar 187 miljoen euro. Het
nettoresultaat ging van 173 miljoen euro in 2008 naar 129 miljoen euro in 2009.
Het vastgoedbedrijf ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in vastgoed op en
rond luchthavens in binnen- en buitenland. Het grootste deel van de portefeuille
(met zowel operationeel als commercieel vastgoed) bevindt zich op en rond
Schiphol. Business Area Real Estate boekte in 2009 per saldo een aandeel van 16
procent van het exploitatieresultaat van de Schiphol Group.

Reageer op dit artikel