nieuws

‘Trage regio-ontwikkeling niet nodig’

bouwbreed Premium

‘Trage regio-ontwikkeling niet nodig’

Gebiedsontwikkeling mondt regelmatig uit in langdurig en moeizaam overleg tussen verschillende partijen. Met als resultaat trage besluitvorming. Dat is echter nergens voor nodig, vindt Oscar Papa, directeur van B&A Consulting, mits gebiedsontwikkeling een nieuwe dynamiek krijgt.

En daarvoor zijn uitstekende mogelijkheden, legt Papa uit in de
vergaderruimte van zijn kantoor op de 23ste etage van gebouw De Prinsenhof in
Den Haag. Voorwaarde daarvoor is dat bestuurders van een regio doelbewust
streven naar snelle besluitvorming. Papa spreekt uit ervaring. B&A
consulting treedt onder meer op als begeleider van gebiedsontwikkelingstrajecten
en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het ontwerpen van wat Papa
‘procesversnelling’ noemt. Van groot belang daarbij is dat alle betrokken
partijen van het begin af aan mee kunnen praten over de ontwikkeling van een
gebied. “Denk daarbij aan gemeente- en provinciebestuurders, ondernemers en
lokale belangengroepen, zoals milieuorganisaties. Zet deze partijen bij elkaar
met een kaart van het plangebied en laat de deelnemers met pionnen aangeven waar
ze bepaalde ontwikkelingen zouden willen stimuleren. Vaak blijken ze dan meer
gemeenschappelijke punten te hebben dan ze wisten. ” Op die punten kan dan snel
overeenstemming worden bereikt. Bovendien kunnen obstakels in een vroeg stadium
worden herkend en onder de loep worden genomen. Dat maakt het mogelijk daarvoor
oplossingen te vinden. “De bereidheid om problemen te slechten is doorgaans wel
aanwezig. Uiteindelijk willen alle partijen tot een zo gunstig mogelijk
ontwikkelingsscenario komen. Dat is een gemeenschappelijk belang en om dat te
bereiken heb je elkaar nodig.”

Stappenplan

In die eerste fase kunnen reeds een aantal afspraken worden gemaakt om
eventuele problemen meteen het hoofd te bieden. “Daarnaast is het zaak een
stappenplan te maken en een gezamenlijke gebiedsagenda op te zetten.” De groep
moet vervolgens op gezette tijden bij elkaar komen om de voortgang van de
ontwikkeling te bespreken. Tijdens die bijeenkomsten kan dan onder meer worden
bekeken hoeveel geld en tijd nodig is om een en ander te realiseren. “Als er
besluiten worden genomen, moeten die door de gezamenlijke groep naar buiten
worden gebracht.” Daarom vindt Papa het belangrijk dat een bestuurder optreedt
als het gezicht van het gezelschap. “Een wethouder bijvoorbeeld of een
gedeputeerde. Ook een bestuurlijk duo is een optie. En natuurlijk is een stevige
projectdirecteur van belang.” Papa adviseert om zoveel mogelijk dezelfde mensen
bij het ontwikkelingsproces te betrekken en afspraken vast te leggen. Als er dan
toch nieuwe deelnemers aan de groep zijn, kunnen zij snel op de hoogte worden
gesteld van de ontwikkelingen. Vertragingen kunnen zo worden voorkomen en de
ontwikkeling van een gebied krijgt gestaag gestalte. Bovendien kunnen veel meer
partijen zich uiteindelijk vinden in de definitieve ontwikkeling van een gebied,
waardoor het eenvoudiger wordt om ook voor een volgend project draagvlak te
creëren.

Reageer op dit artikel