nieuws

Timmersector zakt steeds verder weg

bouwbreed Premium

De timmerindustrie komt onder steeds hogere druk door het uitblijven van orders en dalende afzetprijzen.

De helft van de ondernemingen schrapt arbeidsplaatsen. Uit de jongste
conjunctuurmeting van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de
orderportefeuille van de timmersector ten opzichte van peiljaar 2000 met een
vijfde is gekrompen. Een op de drie ondernemingen voelt aan den lijve afnemende
bedrijvigheid. Voor de komende drie maanden stelt 63 procent van de directies
zich in op een verdere neergang. In de timmerindustrie kampen twee op de vijf
bedrijven met een opdrogende orderstroom, goed 40 procent. In januari mopperde
slechts 27 procent van de bedrijven over de zwakke vraag uit de markt.

Aantrekkende markt

De fabrikanten van betonproducten en bakstenen beleven met het voorjaar in
zicht een opleving. Terwijl een maand geleden de stemming nog in mineur was,
raakten bij beton en baksteen de orderboeken respectievelijk 13,5 en 19,8
procentpunten beter gevuld. In de betonsector ziet momenteel een meerderheid van
17 procent weer groei van de bedrijvigheid. De groep die een afnemende
orderontvangst meldt, slonk binnen een maand van 60 naar 28 procent.
Gelijktijdig halveerde het aantal bedrijven dat uitgaat van dalende prijzen tot
19 procent. Vooruitlopend op de aantrekkende markt lopen bij 11 procent van de
bedrijven de voorraden op. In twee op de vijf betonbedrijven zijn op het
personele vlak saneringen in voorbereiding. In de al sterk afgeslankte
baksteensector broeden nog slechts twee of drie bedrijven op het schrappen van
arbeidsplaatsen. Voor het eerst in maanden zien de ondernemers weer groei. De
prijzen vertonen een licht dalende tendens.

Reageer op dit artikel